nieuws

Groningse bevingsregio boos op Wiebes vanwege onzekerheid over versterken

woningbouw 421

Groningse bevingsregio boos op Wiebes vanwege onzekerheid over versterken

Meerdere partijen in de aardbevingsregio Groningen zijn boos op minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Vertegenwoordigers van de provincie Groningen, tien gemeenten en de actiegroepen Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad hebben dinsdagavond een overleg met de minister afgebroken, zo liet de provincie weten.

Volgens hen is het overleg vastgelopen op onenigheid over de versterking van een bepaalde groep woningen.

Wiebes wil wachten met een besluit over versterking van die 1588 woningen in het gebied waar aardbevingen voorkomen door gaswinning. De bewoners moeten wachten op de uitkomst van een onderzoek van de Mijnraad of versterking van hun huis nog wel nodig is nu onlangs is besloten de gaswinning volledig af te bouwen. Dat advies moet binnen enkele weken klaar zijn. Voor de woningen is versterking wellicht niet meer nodig, omdat bij de inschatting van de risico’s is uitgegaan van een niveau van gaswinning in de toekomst dat nu is veranderd.

Slecht voor vertrouwen

René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, noemt het slecht voor het vertrouwen als deze mensen nog langer moeten wachten. De regio zegt in een verklaring er veel waarde aan te hechten dat bewoners die in het lopende versterkingsproces zitten duidelijkheid krijgen en dat de gemaakte afspraken over de versterking worden nagekomen. De provincie en de betrokken gemeenten beraden zich op stappen. Woensdag houden ze spoedoverleg.

Volgens Wiebes zorgt onverkort doorgaan met de oude aanpak niet voor ‘een slagvaardige aanpak van de meest risicovolle huizen’. Het zal bovendien niet leiden tot een ‘afgeronde versterking op kortere termijn”.

Minister: lopende versterkingsoperatie gaat té traag

De minister vindt dat de lopende versterkingsoperatie veel te traag gaat, ondanks de grote inzet van alle betrokkenen. Duizenden bewoners met een versterkingsadvies wachten op dit moment nog op de aanpak van hun huis, benadrukt hij.

Het kabinet wil die werkvoorraad niet nog verder vergroten met huizen die zijn geïnspecteerd op basis van verouderde technische normen en op basis van het oude gaswinningsniveau. De tijdelijke pas op de plaats bij huizen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven, vergroot de kans dat deze panden uiteindelijk niet gesloopt hoeven te worden, aldus Wiebes.

Ook bouwers in grote onzekerheid

Bewoners in de provincie Groningen zijn niet de enige die op dit moment in onzekerheid zitten. Ook bouwers en corporaties weten niet waar ze aan toe zijn nu het kabinet de gaskraan dichtdraait. Want is aardbevingsbestendige nieuwbouw nog wel nodig? Zo leeft corporatiedirecteur Rinze Kramer van Woonstichting Wierden en Borgen al twee jaar in onzekerheid of het woonzorgcentrum dat hij aan het bouwen is, wel verder uitgevoerd kan worden door discussies die hij erover heeft met de NAM. En nu het kabinet de gaskraan dichtdraait, is die onzekerheid alleen maar groter geworden. (Lees hier het hele verhaal over onzekerheid rondom aardbevingsbestendige nieuwbouw).

Reageer op dit artikel