nieuws

Gemeenten bezorgd over financiële kracht woningcorporaties

woningbouw 714

Gemeenten bezorgd over financiële kracht woningcorporaties

Gemeenten hebben ernstige twijfels of woningcorporaties sterk genoeg zijn om de komende jaren honderdduizenden huizen te verduurzamen en tegelijkertijd voldoende nieuwe woningen te bouwen.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) vindt dat de toezichthouder in het recente rapport Sectorbeeld 2017 een “veel te rooskleurige en niet realistische conclusie” trekt dat corporaties er financieel goed voor staan.

Volgens de VNG is het onduidelijk hoe het feitelijk is gesteld met de financiële positie van woningcorporaties. De gemeenten verwijzen naar een ander rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat volgens de VNG tot de conclusie komt dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporaties niet worden gehaald. Ook zou er te weinig budget zijn voor andere ambities. “Deze conclusie is tegengesteld aan de conclusie van de Autoriteit woningcorporaties.”

De VNG heeft de Tweede Kamer gevraagd om opheldering. “Gemeenten die samen met de corporaties tal van maatschappelijke ambities willen oppakken moeten weten wat ze van de woningcorporaties kunnen verwachten. Nu lijkt het er op dat de corporaties onvoldoende investeringscapaciteit hebben om alle maatschappelijke opgaven op te pakken”, aldus de VNG.

Cobouw schreef in februari al over de “bijna tegenstrijdige” conclusies van de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW. De toezichthouder houdt bij haar berekeningen geen rekening met een uitgave van 9,4 miljard euro, die nodig is om label B te halen in 2021.

Tegenstrijdig en inconsistent Rijksbeleid

Johan Conijn, directeur Ortec Finance en bijzonder hoogleraar woningmarkt UvA, bekritiseerde woensdag in het FD het overheidsbeleid inzake corporaties. Volgens hem is er sprake van “tegenstrijdig en inconsistent Rijksbeleid”. “De corporatiesector raakt steeds meer klem tussen maatschappelijke wensen en oplopende lastenverzwaringen. Aan de ene kant verwachten we dat corporaties hun woningvoorraad verduurzamen en dat ze meer nieuwbouw realiseren. Logisch, maar aan de andere kant verhoogt het kabinet de belastingdruk voor corporaties.”

Een van de bekendste voorbeelden van woningcorporaties die niet in staat is om voldoende te investeren de komende jaren, is Vestia. “Op eigen kracht kunnen we het niet”, zei bestuurder Willy de Mooij in april tegen Cobouw.

Aedes organiseert donderdag 24 mei een bijeenkomst in de Tweede Kamer over de financiën van woningcorporaties.

Reageer op dit artikel