nieuws

Geen aardgasverbod bij vertraging of hogere bouwkosten

woningbouw 3788

Geen aardgasverbod bij vertraging of hogere bouwkosten

Het aardgasverbod op nieuwbouw geldt niet als daardoor vertraging ontstaat of hogere bouwkosten. Dat blijkt uit een ministeriële regeling die Klimaatminister Wiebes vandaag heeft gepubliceerd. De maatregel die volgt na hevig verzet van de bouwsector is tot begin 2019 van kracht.

Per 1 juli geldt er een aardgasverbod voor nieuwbouw. Om vertraging van de woningbouwproductie te voorkomen heeft minister Wiebes een uitzonderingsreglement opgesteld: de wet bevat de mogelijkheid om tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 op lokaal niveau af te zien van het verbod. De klimaatminister heeft de ministeriële regeling vandaag ter consultatie gepubliceerd.

Met de regeling kan een gemeentebestuur op verschillende manieren afwijken van het verbod. In ieder geval moet een gemeente aan de hand van “zwaarwegende redenen” motiveren dat het van algemeen belang is om wijken of gebieden toch op het gasnet aan te sluiten.

Vertraging

Als het verbod tot vertraging van een bouwproject leidt, kan de gemeente een vrijstelling geven. Ook als de financiële of technische haalbaarheid van een bouwplan in gevaar komt, krijgen wethouders die mogelijkheid. Een advies van een welstandscommissie kan geen wettelijke belemmering vormen voor aardgasvrij bouwen.

Tegen het aardgasverbod was veel verzet vanuit de bouwsector. Het kabinet deelt de zorgen en wil met deze regeling voorkomen dat de nieuwbouwproductie stagneert.

Reageer op dit artikel