nieuws

ACM start onderzoek naar vertragingen met nutsvoorzieningen

woningbouw 1055

ACM start onderzoek naar vertragingen met nutsvoorzieningen
Nederland, Leiden, 01 november 2016, Wirwar van ondergrondse kabels en leidingen en buizen centrum Leiden / werkzaamhegen graafwerkzaamheden ondergrondse infrastructuur leidingennet buizennet / graven graafwerkzaamheden bouwwerkzaamheden aanleggen nieuwe buizen kabels kabel leidingen ondergrondse ondergronds netwerk netwerken telecom energie water afvalwater / aanleggen aanleg glasvezel koper waterleidingen afvalwaterbuizen riolering kabeltelevisie internetkabels kabel kabels puzzel leidingen ondergrondse nutsvoorzieningen nutsvoorziening vergunning aanvragen bij de gemeente. graafvergunning grondwerkzaamheden gasleidingen grondkabels Voorkomen graafschade Kadaster rioleringen De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) Graafwerkzaamheden bodem kabellegger grondwerkzaamheden grondwerk grondkabels / uitvoering van de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen / ondergrondse/ KPN Ziggo kabelbedrijven glasvezel Foto; Peter Hilz / HH

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar klachten over vertragingen bij het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het gas- en elektriciteitsnet. Door een tekort aan technici zouden nieuwbouwkopers vaak weken tot maanden langer moeten wachten op de sleutel van hun woning.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) trok hierover eerder aan de bel bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De minister vindt de zaak ernstig genoeg om te laten uitzoeken door toezichthouder ACM. “Belangrijke nutsvoorzieningen zoals gas en elektriciteit moeten wettelijk binnen achttien weken na aanvraag aangesloten worden. Als deze termijn steeds vaker overschreden wordt, is dat zorgwekkend”, zegt de bewindsvrouw.

Volgen belangenorganisatie VEH zouden netbeheerders en aannemers de vraag naar nieuwe aansluitingen niet aankunnen. Bouwers zijn vaak al klaar met een woning, maar omdat elektra en gas niet zijn aangesloten kan die toch niet worden opgeleverd. Nieuwbouwkopers kunnen dan geen vergoeding claimen voor de vertraging, maar krijgen wel te maken met extra lasten zoals de huur van een tijdelijke woning.

Ontwikkelaars waarschuwden eerder al

Bouwers en ontwikkelaars klagen al langer over de problemen met nutsvoorzieningen. Sommigen dringen aan op boetes voor nutsbedrijven, anderen vinden dat het aansluiting van gas, licht en elektra niet moet zijn voorbehouden aan slechts een beperkt aantal spelers. Verschillende betrokkenen zijn sinds kort bezig met een plan om het probleem te tackelen. Andere bouwers bedachten een oplossing.

 


Cobouw schreef het afgelopen jaren tal van verhalen over dit probleem.  

Nutsvoorzieningen vertragen nieuwe woning, het wordt alleen maar erger.

Hans Smits: beboet niet presterende nutsbedrijven 

Actieplan nutsvoorzieningen in de maak 

Nutsvoorziening met plug and play

Meterkast eerst

Reageer op dit artikel