nieuws

Lonen bij corporaties 3 procent omhoog

woningbouw Premium 675

Lonen bij corporaties 3 procent omhoog

De lonen bij woningcorporaties gaan 3 procent omhoog. Ook ontvangen corporatiemedewerkers een eenmalige uitkering van 1,5 procent.

Dat zijn werkgevers- en werknemersorganisaties overeengekomen. De nieuwe CAO Woondiensten gaat gelden vanaf 1 augustus.

Henk Peter Kip, bestuurder van Mitros en onderhandelaar namens de werkgevers, is tevreden: “Er ligt nu een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor alle leeftijden dat bovendien past bij onze sociale opdracht als branche.”

Lonen bij corporaties relatief hoog

Belangrijke inzet van de onderhandelingen was voor Aedes het streven naar meer marktconforme lonen. Uit eerder onderzoek bleek dat de lonen in de corporatiesector relatief hoog zijn, vergeleken met de rest van de (semi-)publieke sector. In het onderhandelingsresultaat is overeengekomen dat van sommige salarisschalen het maximum voor nieuwkomers in de branche wordt verlaagd en voor zittende medewerkers het maximum minder snel zal gaan groeien. Daarnaast worden nieuwe treden toegevoegd aan de onderkant van het loongebouw die lager liggen dan het huidige niveau.

Corporaties van 63 jaar en ouder kunnen minder gaan werken met behoud van de volledige pensioenopbouw. De vrijgekomen arbeidsuren gaan naar nieuwe medewerkers van hoogstens 35 jaar.

CAO-partijen leggen het onderhandelingsresultaat de komende tijd voor aan hun eigen achterban. Het bestuur van corporatiekoepel Aedes bepaalt uiteindelijk of ze akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat.

Reageer op dit artikel