nieuws

Heftig verzet Bouwend Nederland, projectontwikkelaars en corporaties tegen verbod aardgas per 1 juli: ‘Onbehoorlijk bestuur’

woningbouw Premium 5844

Heftig verzet Bouwend Nederland, projectontwikkelaars en corporaties tegen verbod aardgas per 1 juli: ‘Onbehoorlijk bestuur’
Gasloos bouwen krijgt hogere prioriteit

Gekkenwerk noemen ze het nog net niet, maar het komt in de buurt. Projectontwikkelaars, corporaties en Bouwend Nederland vinden dat het Rijk onverantwoord snel van stapel loopt met het aardgasverbod voor nieuwbouw per 1 juli 2018.

“We begrijpen dat de maatschappelijk druk hoog is en dat de emoties oplopen, maar de grote haast waaronder deze besluitvorming nu plaatsvindt vinden wij onverstandig”, schrijft Bart van Breukelen, voorzitter van projectontwikkelaarsvereniging Neprom in een brief aan ministers Wiebes en Ollongren in een reactie op het voornemen van het kabinet om aardgas in nieuwbouw over twee maanden uit te bannen. “Wanneer daadwerkelijk een algeheel aansluitverbod voor de nieuwbouw per 1 juli van dit jaar wordt ingevoerd, dan getuigt dat niet van behoorlijk bestuur.”

Een “overhaaste” invoering van een algeheel aardgasverbod zal volgens de partijen bij een groot aantal woningbouwprojecten tot grote vertragingen en forse kostenstijgingen leiden, waardoor de woningproductie aanzienlijk kan terugvallen. “Dat vinden wij in deze tijd met een enorme druk op de woningmarkt en sterk oplopende woningtekorten maatschappelijk onverantwoord.”

Geen kwestie van HR-ketel eruit en warmtepomp erin

Wiebes en Ollongren moeten er niet te licht over denken, meent Van Breukelen.  “Het is geen kwestie van HR-ketel eruit en warmtepomp erin. Een warmtepomp vergt lage temperatuurverwarming, meer installatieruimte, meer ruimte buiten de woning: voor de buitenunit van de luchtwarmtepomp of voor de bodemlus. Voor appartementsgebouwen vergt dit nog complexere en kostbare oplossingen zoals bijvoorbeeld een WKO-systeem met grondboring.”

Overhaast herontwikkelen van woningbouwplannen van gas naar aardgasvrij heeft volgens hem als risico dat er fouten worden gemaakt, ook al omdat het om relatief nieuwe technieken gaat waar veel bouwers en installateurs nog maar zeer beperkte ervaringen mee hebben.

De bouwproductie van nieuwbouwwoningen zal volgens de bezorgde partijen bovendien extra vertraging oplopen door de grotere vraag naar warmtepompen. “Er zijn momenteel onvoldoende installateurs die warmtepompen of WKO’s kunnen installeren. Gedurende het planproces zijn de (aardgas)installateurs al om een offerte gevraagd en zijn zij ingepland. Deze contracten moeten worden omgezet naar een warmtepompinstallateur (die op dit moment vaak volledig bezet zijn). Het herontwikkelde project komt dan onderop de stapel en achteraan in de planning.”

Koper willen meerkosten gasloos bouwen niet betalen, opdrachtgevers ook niet

Bij de invoering van het aardgasverbod moet rekening gehouden met de ontwikkelingstijd van woningen. “Het ontwikkelen van een nieuwbouwplan, van initiatief tot aanvraag omgevingsvergunning, vergt gemiddeld een tot twee jaar, en soms langer. De keuze voor aardgas of aardgasvrij wordt in een vroeg stadium gemaakt, vaak al bij de grondbieding. Vanaf deze financiële onderlegger convergeert het ontwerp naar een uitgewerkt plan. Een verbod op aardgas in nieuwbouwwoningen moet idealiter daarom minstens één à twee jaar van tevoren bekend zijn. Zo niet, dan dient bij zo’n ingrijpende wijziging een deel van de planontwikkeling opnieuw te worden uitgevoerd, met als gevolg vertraging en extra kosten voor de ontwikkelaar, bouwer, grondeigenaar en koper.”

Projectontwikkelaars, corporaties en Bouwend Nederland waarschuwen dat de meerkosten zullen leiden tot duurdere woningen. Ontwikkelaars, beleggers en corporatie zijn namelijk niet bereid om nieuwbouw met verlies op de markt te brengen. De meerkosten als gevolg van het aardgasvrije ontwerp zullen waar mogelijk worden doorberekend in de vrij op naam-prijzen.

“Kopers zijn echter vaak niet bereid of in staat om die meerprijs te betalen. In regio’s met een minder sterke woningmarkt kunnen projecten zelfs zoveel duurder worden dat ze onhaalbaar blijken te zijn. Herontwikkeling is dan noodzakelijk – met alle vertraging van dien – maar ook dan is een haalbaar product nog niet gegarandeerd. Ook in sterke woningmarkten ontstaan problemen. De grondprijzen van gemeenten en de grondwaarden in private grondexploitaties liggen hier immers navenant hoger. Ook in deze regio’s zijn de kosten niet zomaar in de exploitatie te verwerken en zal er vertraging optreden omdat partijen moeten heronderhandelen over grondprijzen en over uitgangspunten voor grondexploitaties.”

1 januari 2019 vroeg genoeg

Van Breukelen pleit ervoor dat het verbod niet per 1 juli 2018, maar per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. “Ook dat is voor de sector al veel eerder dan verwacht. De maatschappelijke druk zal er echter voor zorgen dat marktpartijen in de komende periode beslist niet achterover gaan leunen.”

De ontwikkelende bouwers, verenigd in NVB Bouw, zijn wat meegaander. Zij gaven vorig week aan dat ze liever zijn dat vanaf 2019 geen enkele nieuwbouw woning nog een cv-ketel en gasfornuis krijgt. De Vereniging Eigen Huis toonde zich bezorgd en het verbod op aardgas in nieuwbouw. De huizenbezitters verwachten allerlei kinderziekten en vrezen dat er veel ellende bij komt kijken.

Reageer op dit artikel