nieuws

Manifest: Vanaf 2021 CV-ketel alleen nog in combinatie met duurzame techniek

woningbouw Premium 4729

Manifest: Vanaf 2021 CV-ketel alleen nog in combinatie met duurzame techniek

Vanaf 2021 mogen huiseigenaren hun cv-ketel alléén nog vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief. Daarvoor pleiten Uneto-VNI, Energie Nederland, Greenpeace en een groot aantal andere organisaties in een manifest dat ze vandaag presenteren.

Het manifest wordt vanmiddag aangeboden aan Diederik Samson die voor het Klimaatakkoord gaat over de gebouwde omgeving. De brede klimaatcoalitie wil met de maatregel  de verduurzaming van de warmtevoorziening van woningen en andere gebouwen versnellen. In Nederland worden ieder zo’n 350.000 cv-ketels vervangen.

De opstellers van het manifest willen de maatregel afdwingen door hogere rendementseisen verplicht te stellen voor nieuwe cv-ketels. Hoe die precies geformuleerd moeten worden, daarover steggelen ze nog, maar de bedoeling is het zo te omschrijven dat er alleen aan kan worden voldaan in combinatie met een hybride warmtepomp, zonneboiler, aansluiting op een warmtenet of ander duurzaam alternatief. Door op die manier de ‘mono-cv ketel’ langzaam uit te laten sterven moet er een CO2-besparing van 3,6 Mton per jaar worden bewerkstelligd en een aardgasbesparing van 2,3 bcm/jaar.

In hybride systeem is CV-ketel alleen nog nodig voor piekbelasting

Voorzitter Doekle Terpstra van installateurskoepel Uneto-VNI wijst erop dat de toepassing van hybride warmtepompen inmiddels relatief eenvoudig is: ‘Als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is.’

Om de plaatsing van duurzame cv-systemen voor iedereen financieel haalbaar te maken, pleit het manifest ook voor de snelle introductie van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt daarbij op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over.

Voorwaarde is dat er voldoende geschoolde technici zijn

Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, wijst de brede coalitie op een aantal randvoorwaarden. Zo staat in het manifest de toezegging om de (hybride) warmtepomp te verbeteren als het gaat om bijvoorbeeld het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag. Bij de uitvoering van de plannen kan het gebrek aan geschoolde technici een belangrijk knelpunt vormen. Zonder voldoende vakmensen om de alternatieve technieken en systemen te installeren, komen de klimaatdoelstellingen in gevaar.

Directeur Greenpeace Anna Schoemakers namens de deelnemende milieuorganisaties: ‘Veel van de initiatiefnemers nemen deel aan de totstandkoming van het Klimaat- en Energieakkoord. Daarin worden de komende maanden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot met 49 tot 55 procent terug te brengen. Het stellen van een verplichtende maatregel zoals een rendementseis, is nodig om sneller om te schakelen naar duurzame energie.’

Behalve Uneto-VNI, Energie Nederland en Greenpeace onderschrijven de volgende organisaties en bedrijven het manifest: VFK, Nvde, Natuur&Milieu, DHPA, Enpuls, Stek, Eneco, Essent, BDH, Milieudefensie, Gasunie en Kvgn. De initiatiefnemers zullen zich komende tijd ook buigen over de onvermijdelijke uitzonderingen in de regeling. Bijvoorbeeld gebouwen waarvvan bekend is dat die op afzienbare termijn aangesloten worden op een warmtenet, of gebouwen waarbij de installatie van een ander verwarmingssysteem om praktische redenen aantoonbaar niet uitvoerbaar is.

Reageer op dit artikel