nieuws

Meer nieuwbouw lukt nog wel, maar verduurzaming wordt probleem voor bijna helft corporaties

woningbouw 2437

Meer nieuwbouw lukt nog wel, maar verduurzaming wordt probleem voor bijna helft corporaties
Betaalbaarheid voor corporaties belangrijker dan duurzaamheid

Woningcorporaties zijn gezamenlijk financieel sterk genoeg om tot en met 2021 120.000 sociale huurwoningen te bouwen, stelt de toezichthouder. Maar bijna de helft (45 procent) van de corporaties heeft onvoldoende geld om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen, waarschuwt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Een dubbele boodschap. Bijna tegenstrijdig. Zo zou je de prognose van toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties en die van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kunnen zien. Beide werden deze week gepresenteerd.

Het bericht dat de Autoriteit Woningcorporaties dinsdag presenteerde is optimistisch van aard. De sector staat er ”financieel goed voor”. Corporaties hebben hun nieuwbouwplannen met 23 procent uitgebreid in vergelijking met een jaar geleden. In vijf jaar worden 122.750 nieuwe woningen opgeleverd, in plaats van 100.000. Ook wordt er 2,5 miljard euro meer aan de bestaande voorraad besteed.

Maar het onderzoek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is veel zorgelijker van toon. “Na de investeringen om aan gemiddeld label B in 2021 te voldoen is er op basis van huidige prognose weinig financiële ruimte voor verdere ambities in de sector”, oordeelt de borg. Er is weinig geld over voor het energieneutraal maken van woningen, een doel dat in 2050 gehaald moet zijn. Ook kan de nieuwbouw niet verder opgeschroefd worden, mocht de vraag naar sociale huurwoningen stijgen.

Investeren te risicovol

Het WSW wijst erop dat het voor 45 procent van de corporaties financieel niet mogelijk is om fors te investeren in duurzaamheid. Daardoor bestaat de kans dat 3,7 van de voor label B benodigde 9,4 miljard euro niet uitgegeven kan worden. Een deel van de corporaties loopt tegen financiële grenzen. “Hoewel de ambitie van gemiddeld label B in 2021 op sectorniveau financieel haalbaar is, is het voor een groot aantal corporaties financieel niet mogelijk of, naar ons oordeel, beheersmatig te risicovol om fors te investeren”, verwoordt het WSW het dilemma.

In veel regio’s staat de verduurzaming van de corporatievoorraad daardoor onder druk, waarschuwt de borg. Maar 7 van de in totaal 19 woningmarktgebieden kunnen de duurzaamheidsinvesteringen grotendeels (meer dan 95 procent) of volledig aan. In regio’s met een relatief grote duurzaamheidsopgave, zoals Amsterdam, is de haalbaarheid per corporatie van de label B-ambitie “gering”. Ook zijn er er woningmarktregio’s waar slechts een deel (maximaal 75 procent) van de duurzaamheidsopgave gehaald kan worden, bijvoorbeeld Woongaard en Zwolle-Stedendriehoek.

De verklaring van de afwijkende boodschappen van de toezichthouder en de borg lijkt te zitten in het feit dat er 9,4 miljard euro nodig is om label B te halen in 2021. Dit bedrag is niet meegerekend bij het investeringsprogramma voor de periode 2017-2021, waar de Autoriteit Woningcorporaties vanuit gaat, blijkt uit een toelichting die de toezichthouder dinsdag bij de prognoses stuurde. De Autoriteit zegt zich daarnaast te richten op het totaalbeeld van de sector en niet op individuele corporaties.

Reageer op dit artikel