nieuws

Corporaties Eindhoven bouwen 4.200 nieuwe woningen en kiezen voor flexwonen

woningbouw 1343

Corporaties Eindhoven bouwen 4.200 nieuwe woningen en kiezen voor flexwonen
Nieuwbouwplan Deken van Somerenstraat Eindhoven

Vier Eindhovense corporaties gaan de komende vijf jaar 4.200 woningen bouwen. Ook gaan ze experimenteren met nieuwe woonvormen. Dat hebben ze vastgelegd in prestatieafspraken met de gemeente en huurders.

Dit jaar worden al 1.051 sociale huurwoningen gebouwd door Sint Trudo, ‘thuis, Wooninc. en Woonbedrijf. De corporaties hebben ook afgesproken op de lage middeninkomens (34.000 – 43.000 euro) te letten. Behalve middeldure huur betekent dat ook aanbod van koopwoningen.

Opvallend is dat de corporaties ruim 700 “flexwoningen” tijdelijk gaan verhuren.  Onder flexwonen worden in Eindhoven allerlei vormen van tijdelijk wonen verstaan. “Een duurzaam segment van de Eindhovense woningmarkt. Door flexwonen worden instroom en wachttijden aanzienlijk verbeterd voor nieuwe of tijdelijke Eindhovenaren, van jongeren of gescheiden huisvaders tot arbeidsmigranten.”

Senioren helpen aan een ander huis

Om de sociale huurvoorraad beter te benutten wordt in de stad ook een pilot gestart waarbij woningen worden dubbelgebruikt: twee huishoudens zonder relatie bewonen in dat geval één huis.

Verder willen de corporaties het begrip passend toewijzen breder invullen. Om de doorstroming in het sociale huursegment te verbeteren worden huurders die hun woning ontgroeit zijn geholpen aan een ander huurhuis. “Passend wonen begint bij het passend toewijzen van woningen, maar houdt ook in dat hulp wordt geboden aan senioren die graag willen verhuizen maar geen mogelijkheden zien. Het rekening houden met levensgebeurtenissen (trouwen, gezinsuitbreiding, kinderen uit huis, lichamelijke gebreken) gaat ervoor zorgen dat veel Eindhovenaren de komende jaren kunnen wonen op de manier die het beste bij hen past.”

Reageer op dit artikel