nieuws

Actieplan nutsvoorzieningen: Doosje kaarsen bij oplevering kan echt niet meer

woningbouw Premium 1954

Actieplan nutsvoorzieningen: Doosje kaarsen bij oplevering kan echt niet meer

Problemen met nutsvoorzieningen vertragen nieuwe woningen. Netbeheerders en aannemers zijn het zat en broeden op oplossingen. Van de aansluittermijn blijven ze voorlopig af. “Zo hard spelen we het niet.”

“Bij de beesten af.”

“Tijd voor een boete misschien, voor niet presterende nutsbedrijven?”

Hoe dan ook. Woningbouwers ergeren zich soms kapot aan de problemen met nutsvoorzieningen. En die zijn groot.

In hun ogen zorgt het aansluiten van nieuwe woningen op gas, elektra, water, licht en het internet vrijwel altijd voor chaos en boze woningkopers.

De wettelijke aansluittermijn van 18 weken wordt vaker niet gehaald, ervaren zij.

Er zijn oplossingen in de maak. Neem de plug-and play-module van Löwik. Bouwbedrijf Van Wijnen doet het anders. Die plaatst eerst een meterkast.

Het is niet genoeg, ervaart Anne-Fokke de Vries, van KOMAT, een adviesgroep van Bouwend Nederland. Met netbeheerders, bouwers en ondergrondse aannemers start hij vanuit een overleg met de kerngroep van Stichting Mijnaansluiting.nl een actieplan om de problemen te lijf te gaan.

https://www.mijnaansluiting.nl/

Wat is de bedoeling?
“We zijn vorige week gestart met twee projecten. Eén: hoe krijgen we het concept van Van Wijnen (De meterkast eerst, red) beter van de grond met een door iedereen gedragen oplossing en twee: hoe kunnen we het aansluitingsproces beter inrichten. Uiteindelijk willen we documenten en richtlijnen hebben waar iedereen achter staat. Met de website www.mijnaansluiting.nl zijn we daar een paar jaar geleden mee begonnen, maar dat blijkt nog niet optimaal te werken. Kinderziektes. Problemen met postcodes of met het uploaden van tekeningen.”

Eerst een meterkast bouwen, lijkt een ultieme oplossing. Dan heb je achteraf geen aansluitproblemen. En dat kun je makkelijk inplannen. Waarom dat niet gewoon massaal toepassen?
“Daar zijn nu wat proefprojecten meegedaan. Nu is het zaak de meterkast als bouwkast verder uit te diepen. Je kunt dit namelijk niet zonder meer overal doen. Wat zijn de consequenties voor het proces? Wat betekent het voor de betrokken partijen? Zaken als veiligheid en toekomstig gebruik mag je ook niet onderschatten. Met alle partijen zitten we aan tafel om hier een werkbaar document met eisen voor op te stellen.”

En dan volgend jaar, altijd de meterkast eerst?
“Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet ook niet of het overal kan. Bij seriematige woningbouw is het toegepast, maar bij een appartementencomplex van zeshoog is dat vrij lastig. Je kunt een meterkast niet laten zweven.”

Hoe groot is het probleem eigenlijk?
“We kennen allemaal de verhalen van woningen, die met doosjes kaarsen ‘romantisch’ werden opgeleverd. Zes weken later kregen de bewoners pas gas en elektra. Dat is slechts een voorbeeld, maar mag je als gemeente natuurlijk niet toestaan.”

Netbeheerders klagen dat aannemers te vroeg of te laat een aanvraag doen, aannemers klagen dat aannemers van netbeheerders altijd te laat zijn. Hoe kan het proces sneller?
“Daar heb ik nog geen ideeën over. Met zijn allen staan we daar open in. Wanneer we met een oplossing willen komen. Dat weet ik niet. We hebben geen ultimatum gesteld.”

Geen ultimatum? Sommige woningbouwers en ontwikkelaars zeggen: we gaan het zelf wel doen. Geef ons die vrijheid. Juicht u dat toe?
“Ik denk dat daar veel te licht over wordt gedacht. Het aansluiten van nutsvoorzieningen is specialistisch en vaak niet ongevaarlijk. Het is kortweg meer dan een tijdknop omdraaigen.”

De aansluittermijn is 18 weken. Is dat niet veel te lang?
“Het is een wet uit tig jaar geleden. En het kan natuurlijk niet zo zijn, dat we de woningen sneller realiseren dan de aansluitingen.”

Aanpassen die wet dus?
Als alles optimaal verloopt, kun je de aansluitingen binnen zes weken regelen. Maar gebrek aan mensen is ook een probleem, dus wij zijn er geen voorstander van om die wettelijke termijn van 18 weken nu ter discussie te stellen. Daarnaast ben je ook nog afhankelijk van bijvoorbeeld gemeenten en vergunningstrajecten. Stel je bouwt een nieuwe wijk.

‘Geweldig’, zegt de ontwikkelaar.
‘We beginnen met het bouwrijp maken en benaderen de nutsbedrijven en trekken hier een kabel.’

‘Is dit wel schone grond’, vraagt de gemeente dan.

En boem alles ligt stil. Bodemonderzoek. Ook door dit soort zaken schuiven planningen steeds vaker naar achteren.”

Wanneer zijn consumenten en ontwikkelaars van de nutsellende af?
“Daar wil ik nog geen uitspraken over doen.”

En een aansluittermijn van zes weken…
“Zo hard spelen we het niet. Met zijn allen proberen we hieruit te komen. We zijn ook afhankelijk van politieke besluiten. Neem nou dat gasloos bouwen. Dat is allemaal leuk, maar het heeft enorme consequenties voor de netbeheerders. En all-electric bouwen, maakt de opgave er niet makkelijker op.”


Meer verhalen over problemen met nutsaansluitingen 

Nutsvoorzieningen vertragen nieuwe woning

‘Vertraging nutsbedrijven bij de beesten af’

Pleidooi voor boetes voor niet-presterende nutsbedrijven

De plug-and play-module van Löwik.

Bouwbedrijf Van Wijnen plaatst eerst een meterkast

Reageer op dit artikel