nieuws

DNB: Rijk moet zich bemoeien met middeldure huur

woningbouw 1006

DNB: Rijk moet zich bemoeien met middeldure huur

Het Rijk moet zich actiever bemoeien met het aanbod van middeldure huurwoningen. De Nederlandsche Bank wil dat het Rijk afspraken met gemeenten hierover maakt.

Dat is een van de opvallende aanbevelingen die de centrale bank dinsdag doet in een grote studie over de Nederlandse woningmarkt. Het Rijk zou in de afspraken met gemeenten ervoor moeten zorgen dat er een minimumpercentage middeldure huurwoningen komt.

Rijk blijft tot nu toe op afstand

Het beleid van het huidige, demissionaire kabinet is juist dat gemeenten prestatieafspraken maken met corporaties en huurders. Het Rijk blijft op afstand. Wel gingen de ministers Blok en zijn opvolger Plasterk het land in om het belang van prestatieafspraken onder aandacht te brengen.

DNB denkt dat de bemoeienis van het Rijk de woningmarkt goed zal doen. De centrale bank constateert dat aanbod van vrijesectorhuurwoningen in het middensegment in de grote steden tekortschiet. De vrije huursector is in heel Nederland sinds de jaren zeventig gestaag gekrompen tot minder dan 10 procent van alle woningen.

Om de middeldure huurwoningen rendabel te maken dienen gemeenten dan wel voldoende lage grondprijzen te hanteren. In ruil hiervoor moeten de verhuurders beloven de woningen lange tijd te verhuren en de huren gematigd te laten stijgen.

Bouwgrond raakt op

Opvallend is ook dat DNB adviseert dat woningcorporaties meer van hun duurdere sociale huurwoningen naar de vrije sector moeten verhuizen. Bij een gelijkblijvend aantal woningen leidt dit echter tot een kleiner sociale huursegment. Ook in de sociale huursector zullen dus woningen moeten worden bijgebouwd.

Toch helpt het maken van bouwafspraken met gemeenten in verschillende grote steden maar beperkt om de bouwproductie te vergroten, weet DNB. In steden met een gebrek aan bouwgrond leidt verstedelijking vooral tot prijsstijgingen. Dit is het geval in de Randstad: een groot gedeelte van het beschikbare landoppervlak is al bebouwd.

De uitbreiding van sommige grote steden in de Randstad wordt bemoeilijkt door de ligging aan de kust en in of bij het Groene Hart. Daarbij speelt niet zozeer het gebrek aan ruimte een rol, maar vooral de planologische restricties voor bouwen in het groen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels