nieuws

‘Eén op tien bouwplannen vertraagd door gebrek aan ambtenaren’

woningbouw Premium 2401

‘Eén op tien bouwplannen vertraagd door gebrek aan ambtenaren’

Eén op de tien bouwplannen loopt vertraging op door een gebrek aan bouwambtenaren, signaleert Bouwend Nederland. Minister Ollongren bevestigt de panieksignalen, maar heeft geen idee hoe groot het probleem is.

Aboutaleb zegt sorry. Sorry tegen de bouwambtenaren die de gemeente Rotterdam tijdens de crisis op straat zette. Nu heeft hij ze weer nodig. Daarom mogen ze terugkomen.

Ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen over het tekort aan bouwambtenaren. Ruwweg tien procent van de bouwplannen zou vertraging oplopen door capaciteitsproblemen.

Dat verontrustende signaal bereikte politiek Den Haag. Kamerlid Daniël Koerhuis van de VVD stelde Kamervragen aan minister Ollongren.

Ollongren kent de zorgwekkende berichten. Of inderdaad één op de tien projecten in de ambtelijke molen blijft hangen, durft ze niet te zeggen.

Gevolgen woningmarkt

“Het gaat hierbij om een schatting van leden van Bouwend Nederland. Op dit moment beschik ik niet over exacte cijfers die hier meer inzicht in kunnen geven. Wegens het ontbreken van exacte cijfers is het niet mogelijk om een inschatting te maken van de absolute aantallen die hiermee gemoeid zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor de woningmarkt.”

Wel signaleert ook Ollongren dat een tekort aan bouwambtenaren het bouwtempo parten kan spelen. Zij baseert zich op gesprekken met overheden en deskundigen.

Tijdrovend

“Capaciteitsproblemen bij overheden én marktpartijen werden hierbij als één van de mogelijke vertragende factoren genoemd. De verschuiving naar binnenstedelijk bouwen zorgt daarnaast voor ingewikkelde inpassingsvraagstukken welke om die reden tijdrovend zijn en voor vertraging kunnen zorgen.”

De komende maanden gaat Ollongren in gesprek met provincies, gemeenten, bouwers, investeerders en corporaties over het versnellen van de ontwikkeling van woningbouw in gespannen gebieden. “Hierbij komen ook mogelijke belemmeringen als gevolg van trage procedures aan de orde.”

Bouwproductie moet omhoog

Die gesprekken moeten uiteindelijk uitmonden in afspraken over hoe de woningbouw versneld kan worden, en wie daarbij welke rol heeft. “Daarnaast ben ik in gesprek met stakeholders om te bepalen hoe wij samen de woningbouwproductie verder kunnen versnellen. De stakeholders in de woningmarkt zijn zich bewust van de noodzaak om de woningbouwproductie te verhogen.”

Verschillende oplossingen zijn al voor handen, besluit de minister. Zo wijst ze op de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt om procedures te versnellen. Ook het zogenoemde Expertteam Versnellen kan volgens gemeenten en bouwbedrijven de helpende hand bieden.

Vliegende brigade

“Een andere mogelijkheid is een soortgelijke ‘vliegende brigade’ van deskundigen als in de Metropoolregio Amsterdam. Deze groep deskundigen, bestaande uit zowel ambtenaren van de gemeenten als markt professionals, is daar ingesteld om gemeenten met capaciteitsproblemen te ondersteunen.”

Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht de komende jaren een toename van de nieuwbouwproductie van 54,800 in 2016 naar ongeveer 60.000 per jaar in 2017 en 2018, en gemiddeld 70.000 per jaar in 2019 tot en met 2021.

 

 

Reageer op dit artikel