nieuws

Amsterdamse gemeentepanden worden sociale huurwoningen

woningbouw 1244

Amsterdamse gemeentepanden worden sociale huurwoningen

Amsterdamse woningcorporaties gaan zes gemeentepanden transformeren naar ruim tweehonderd sociale huurwoningen

Vijf corporaties (De Alliantie, Stadgenoot, Eigen Haard, De Key en Rochdale) nemen de zes panden over van de gemeente. De gebouwen staan verspreid over de gemeente: in Zuid, West en Noord. De bedoeling is dat jonge woningzoekenden en statushouders er na de verbouwing gaan wonen.

Buurtbewoners denken mee met bouwplannen

De corporaties en de gemeente Amsterdam informeren en betrekken in alle buurten de omwonenden bij het uitwerken van de transformatieplannen. Ze werken samen ideeën uit voor het vergemakkelijken van ontmoetingen tussen de huidige en de nieuwe bewoners,  bijvoorbeeld door gezamenlijke ontmoetingsruimtes te creëren en activiteiten te organiseren.

De corporaties en de gemeente realiseerden afgelopen jaar al meer gemengde huisvestingslocaties en verwachten dit jaar 1.500 statushouders te huisvesten

Reageer op dit artikel