nieuws

Alle nieuwbouw in Zoetermeer voortaan aardgasvrij

woningbouw 1740

Alle nieuwbouw in Zoetermeer voortaan aardgasvrij

Zoetermeer doet aardgas in de ban. Nieuwe woningen worden voortaan niet meer aangesloten op het gasnet, zo heeft de gemeente bekendgemaakt.

Daarmee anticipeert Zoetermeer op de besluitvorming van het rijk om de aansluitplicht op aardgas af te schaffen. Op z’n vroegst eind 2018 worden daar knopen over doorgehakt. Eerder besloot Utrecht al om geen nieuwbouwwoningen meer op aardgas aan te sluiten.

“Hoe eerder er geanticipeerd wordt op de aanpassing van de wetgeving en er nu duidelijkheid is voor ontwikkelaars en bouwers, hoe minder er later door de woningeigenaren tegen extra kosten ‘gerepareerd’ hoeft te worden”, aldus wethouder Robin Paalvast. Zoetermeer verwacht tot 2030 ongeveer 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen te bouwen.

Om zo veel mogelijk projectontwikkelaars, installateurs en bouwbedrijven mee te nemen in deze verandering gaat de gemeente “nauw gaan samenwerken” met Stedin en Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit. Paalvast: “Komend jaar willen we meerdere workshops organiseren. Daarmee willen we naast de koplopers ook de achterblijvers informeren en stimuleren om aan te haken. Hoe eerder de bouwwereld aardgasvrij wordt, hoe beter.”

Gemaakte afspraken worden gerespecteerd

Zoetermeer zal reeds gemaakte afspraken en overeenkomsten over nieuwbouw respecteren. Niettemin zal geprobeerd worden om ook in die gevallen te onderzoeken of er alsnog aardgasvrij gebouwd kan worden.

Bij transformaties van kantoren naar woningen en het ‘optoppen’ van bestaande gebouwen met extra woonlagen geldt geen aardgasaansluiting tenzij aangetoond wordt dat er geen betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam alternatief voor aardgas voorhanden is.

Reageer op dit artikel