nieuws

Het zijn vooral senioren die scheefwonen

woningbouw 2102

Het zijn vooral senioren die scheefwonen
Veel senioren wonen scheef - Foto: Alex Santos Silva

Ouderen zitten er relatief warmpjes bij op de woningmarkt. Van de 75-plussers met een sociale huurwoning en een (laag) middeninkomen zou 84 procent eigenlijk wel een vrijesectorhuurwoning kunnen betalen.

Dat blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bij de andere leeftijdsgroepen is het aandeel bewoners dat een huurwoning met een huur van boven de 700 euro kan betalen veel kleiner. Gemiddeld kan 56 procent van de scheefwonende middeninkomens een huurwoning boven liberalisatiegrens betalen.

Huishoudens met lage inkomens vaak in dure huurwoningen

Het PBL heeft de financiële ruimte voor wonen berekend uitgaande van NIBUD-normen. Daaruit blijkt dat zo’n 28 procent van de middeninkomens geen huur van 700 euro of meer kan betalen. In totaal gaat het om 425.000 van de ongeveer 1,5 miljoen zelfstandig wonende huishoudens met een middeninkomen. Het gaat vooral om de lage middeninkomens. Het aanbod aan toegankelijke huurwoningen is voor hen beperkt en lang niet altijd betaalbaar.

Niet alleen voor middeninkomens is het lastig om woonruimte te vinden, ook voor lage inkomens. Bij het gebrek aan sociale huurwoningen moeten ze vaak kiezen voor (middel)dure huurwoningen. Van alle vrijesectorhuurwoningen wordt 40 procent verhuurd aan huishoudens met een laag inkomen, 28 procent aan middeninkomens en 32 procent aan huishoudens met een inkomen vanaf 52.500 euro.

Reageer op dit artikel