nieuws

Geen veroordeling voor corporatiedirecteur die op eigen houtje voor tientallen miljoenen euro’s grond kocht

woningbouw Premium 1833

Geen veroordeling voor corporatiedirecteur die op eigen houtje voor tientallen miljoenen euro’s grond kocht
Peter Span WSG

Peter Span, de voormalig bestuurder van woningcorporatie WSG, hoeft geen schadevergoeding te betalen aan zijn voormalige werkgever. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch in hoger beroep bepaald.

In april 2011 sloot WSG een beëindigingsovereenkomst af met de toenmalige bestuurder Peter Span met daarin opgenomen een finale kwijting. Daarmee spraken de partijen af geen geld meer aan elkaar te hoeven betalen. Volgens de corporatie uit Geertruidenberg is daarna echter gebleken dat Span over de schreef is gegaan.

Volgens de rechter was WSG echter op het moment van het afsluiten van de beëindigingsovereenkomst al op de hoogte van het schadelijke handelen van Span. Waarschuwingen van toezichthouder CFV van februari 2011 waren namelijk de aanleiding voor het aan de kant zetten van de bestuurder. Ook werd een paar dagen voor het afsluiten van de beëindigingsovereenkomst opdracht gegeven voor een onderzoek naar Span omdat er signalen van diverse partijen in de markt werden ontvangen dat “met uitsluiting van anderen, exclusief zaken werd gedaan door WSG met bepaalde aannemers, leveranciers en dienstverleners, waarbij het vermoeden zou kunnen rijzen dat er andere dan strikt zakelijke overwegingen zijn geweest om met die aannemers, leveranciers en dienstverleners zaken te doen.” De corporatie zette bij de opdrachtverstrekking ook vraagtekens bij de zakelijkheid van de aankopen van bepaalden grondposities.

WSG werd geleid als familiebedrijf

WSG zegt “teleurgesteld” te zijn in het vonnis van de rechter en beraadt zich of ze in cassatie wil gaan. Een tussenvonnis van april 2015 sterkte de corporatie juist in de keuze om door te gaan met de zaak tegen Span. Toen zei dat rechter namelijk dat “bepaalde aansprakelijkheidsstelling […] niet wordt uitgesloten”.

Span leidde WSG als een familiebedrijf in plaats van een woningcorporatie met maatschappelijke belangen, aldus de onderzoekers in oktober 2011. Hij besliste bijvoorbeeld alleen over de aankoop van grondposities. WSG had op een gegeven moment een overschot van 205 hectare aan ontwikkelposities. Daarmee was de kleine corporatie de grootste grondbezitter van alle volkshuisvesters. De corporatie had meer schulden dan bezittingen. De rol van de raad van toezicht was minimaal. Span vertelde bijvoorbeeld niet aan zijn toezichthouders dat hij onroerend goed aan zijn zoon verkocht.

De onderzoekers keken in 2011 ook naar de selectie van aannemers. “De keuze van partijen waarmee zaken werd gedaan (vooral ook leveranciers) is voor ons niet goed te begrijpen. Selectie op basis van objectieve criteria vond niet – althans niet zichtbaar – plaats en in veel gevallen werd met uitsluiting van anderen jarenlang zaken gedaan met dezelfde partijen […] zonder dat achteraf aangegeven kan worden welke goede redenen daarvoor bestonden.”

Lening voor Heijmans

Dat de toenmalige bestuurder wel vaker zijn eigen weg koos was ook te merken aan een lening van 2,9 miljoen euro die bouwconcern Heijmans in 2010 kreeg voor de aankoop van een stuk landbouwgrond. Deze financieringsconstructie is dubieus. Volgens Heijmans ging het om een projectfinanciering tegen een marktconforme rente. Zowel het CFV als de accountant zouden toestemming hebben gegeven.

Bestuurders en commissarissen “faalden op soms grove wijze” luidde in 2014 het oordeel van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Er was “geen of weinig blijk van kritische zelfreflectie op hun handelen. Sterker nog, zij lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Van bezinning of spijt lijkt niet of nauwelijks sprake.”

Grootste grondbank in corporatieland

WSG claimde in eerste instantie 9 miljoen euro bij Span. In oktober 2013 werd dat door de rechter afgewezen. De rechter vond toen ook al dat het verhalen van de schade niet kan als WSG en Span uit elkaar gegaan zijn met een contract waarbij finale kwijting werd verleend.

De rol van drie voormalige commissarissen was ook twijfelachtig. Ze werkten bij zorginstellingen die óf langjarige huurcontracten hadden bij WSG óf vastgoedprojecten lieten ontwikkelen door WSG. De raad van commissarissen is in 2011 weggestuurd. Tegen hen loopt nog een rechtszaak. In juni is een regiezitting gehouden. Onbekend is nog wanneer de inhoudelijk behandeling van de zaak start.

Volkshuisvester WSG wankelt al jaren door een immense leningenportefeuille. Dit jaar stond de teller 677 miljoen euro. De rentelasten per woning zijn 7.300 euro per woning per jaar.

Waarschijnlijk wordt de corporatie begin 2018 door negen corporaties uit de regio uit haar lijden verlost. Die nemen 3.887 woningen, 1.011 garages en parkeerplaatsen, 103 commerciële ruimten en 21 bergingen over. En een deel van de leningen, maar niet alles. De sector moet waarschijnlijk ook een aanzienlijk bedrag ophoesten. In 2013 ontving de corporatie al 118 miljoen euro uit het saneringsfonds.

Reageer op dit artikel