nieuws

Corporaties 6 procent meer kwijt aan in goede staat houden woningen

woningbouw Premium 1306

Corporaties 6 procent meer kwijt aan in goede staat houden woningen

Woningcorporaties zijn 6 procent geld meer kwijt aan onderhoud en woningverbetering. Per verhuureenheid is vorig jaar 2.146 euro uitgegeven.

Dat blijkt uit de Aedes Benchmark 2017 die gemaakt is op basis van 303 corporaties. In 2015 waren de onderhouds- en verbeteringskosten nog 2.022 euro per verhuureenheid (meestal woning, daarom hierna woning genoemd). Het gaat om bij elkaar opgetelde kosten voor reparatieonderhoud, mutatieonderhoud, planmatig onderhoud en investeringen in woningverbetering. Alle vier de types kosten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De totale bedrijfslasten stegen afgelopen jaar ook, met 58 euro per woning. De stijging is volgens Aedes verklaarbaar door de verhoging van belastingen en heffingen. Met name de stijging van de verhuurderheffing (46 euro per woning) leidt tot hogere totale bedrijfslasten.

Onderhoudskosten-corporaties

Onderhoudskosten corporaties stijgen op alle fronten. Bron: Aedes

De Aedes-benchmark richt zich op bedrijfslasten waar corporaties wel invloed op hebben. Deze bedrijfslasten zijn gedaald van 853 naar 790 euro per corporatie. Dit is een daling van 7,4 procent.

Verschuiving personeelskosten naar onderhoudskosten

Wanneer wordt ingezoomd op de daling van de bedrijfslasten dan zien we dat de personeelskosten gedaald zijn met 25 euro per woning. Deze daling komt voor het grootste deel door een toename van de onderhouds- en verbeteringsactiviteiten van corporaties. Hiervoor is extra inzet van personeel nodig. Concreet leidt dit tot een verschuiving van de inzet van het corporatiepersoneel van het verhuur- en beheerproces naar het onderhouds- en woningverbeteringsproces.

De corporaties gaven niet alleen meer geld uit aan onderhoud, ze slaagden er ook in 22.5000 betaalbare woningen toe te voegen. Dat is een stijging van 1,3 procent. Betaalbare woningen zijn woningen met een huur tot 629 euro. De voorraad woningen met een huur tussen de 629 en 710 euro nam daarentegen met 27.000 woningen (-1,3 procent) af. Deze afname komt voor 75 procent van de gevallen door huurprijsstijgingen. De andere 25 procent is het gevolg van verkoop en sloop.

De Nijmeegse corporatie Standvast Wonen vergrootte de voorraad betaalbare woningen relatief het meest, met 35 procent. Bij Woonvisie (Ridderkerk en Rhoon) kromp het aantal betaalbare woningen het snelst: -13 procent.

Fte per activiteit corporaties. Bron: Aedes

Aandeel fte per activiteit corporaties. Bron: Aedes

Reageer op dit artikel