nieuws

Rutte III neemt afscheid van woningen op gas

woningbouw 9945

Rutte III neemt afscheid van woningen op gas
Rutte III: geen woningen meer op gas

Het kabinet Rutte III wil per jaar 50.000 gasloze nieuwbouwhuizen bouwen. Ook moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af.

Dat blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III, dat dinsdagmiddag is gepresenteerd. De doelen moeten aan het eind van de kabinetsperiode zijn gehaald. Als dat niet lukt, moeten de huizen zodanig energiezuinig worden dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden.

Volgens het kabinet Rutte wordt hiermee een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

‘Nederland wordt duurzaam’

Het kabinet heeft zich voorgenomen de klimaatdoelen van Parijs te halen. “Nederland wordt duurzaam. We hebben geen alternatief voor aanpakken. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs”, aldus de regeringspartijen. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord die de CO2-uitstoot fors moet gaan verlagen. Het akkoord richt zich behalve op verduurzaming van de gebouwde omgeving en het verkeer, op vergroening van het belastingstelsel en nieuwe energiebronnen.

Het kabinet Rutte III presenteerde dinsdagmiddag zijn regeerakkoord.

Het kabinet Rutte III presenteerde dinsdagmiddag zijn regeerakkoord.

Warmterecht in plaats van aansluitplicht gas

De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw zal verder worden aangescherpt en in nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht.  Op het moment dat gasnetten vervangen moeten worden zal het netbedrijf in overleg met de gemeenten bekijken hoe in de toekomstige energievraag kan worden voorzien.

Zoals verwacht zal de verhuurdersheffing voor corporaties en andere verhuurders van sociale huurwoningen worden verlaagd afhankelijk van de omvang van hun investeren in verduurzaming van hun woningvoorraad. In 2018 is nog geen korting hiervoor beschikbaar, in 2019 25 miljoen euro; dat bedrag loopt op naar 100 miljoen euro in 2021. Dat is een fractie van de verhuurdersheffing, die rond de 2 miljard euro schommelt.

Rijk wil meer innovatieve woonconcepten

Het kabinet gaat ook werk maken van het aanjagen van de woningbouwproductie, die duidelijk achterblijft. “Onnodig belemmerend overheidsbeleid” zal zoveel mogelijk weggenomen worden.

Als het gaat om sociale huurwoningen gaat het Rijk gemeenten achter de broek zitten om met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte. Rutte III wil daarbij bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom, waarschijnlijk doelt de aanstaande regering op tiny houses en andere kleine woonvormen.

De nieuwe regering vindt het ook belangrijk dat er meer middeldure huurwoningen komen. Gemeenten moeten hier meer op sturen. Op plaatsen waar geen commerciële partij bereid blijkt of in staat is om te investeren in middeldure huurwoningen, wordt de markttoets vereenvoudigd, belooft Rutte III.

Reageer op dit artikel