nieuws

Einde nadert voor holle bolle Gijs van corporatieland

woningbouw Premium 2405

Einde nadert voor holle bolle Gijs van corporatieland

Negen corporaties zijn bereid het vastgoed en een deel van de leningen van WSG over te nemen. De corporatie uit Geertruidenberg ging al jaren gebukt onder grote financiële problemen.

De corporaties willen niet de volledige schuldenberg op zich nemen. De corporatiesector zal extra geld moeten afdragen. Eerder had de sector al 118 miljoen euro bij elkaar gebracht.

WSG had in maart van dit jaar nog 677 miljoen euro aan leningen. De rentelasten per woning zijn van alle woningcorporaties het hoogst: 7.300 euro per woning per jaar.

Na Vestia was WSG grootste brokkenmaker

Na Vestia was WSG de grootste brokkenmaker van corporatieland. De woningcorporatie kocht aan het begin van de crisis grond als een kind snoep in een snoepwinkel. Resultaat: een overschot van 205 hectare aan ontwikkelposities. Daarmee was de kleine corporatie de grootste grondbezitter van alle volkshuisvesters. De corporatie had meer schulden dan bezittingen.

De negen corporaties die nu in de bres springen zijn AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier. De overname gaat over 3.887 woningen, 1.011 garages en parkeerplaatsen, 103 commerciële ruimten en 21 bergingen.

Met deze oplossing krijgen de huurders volgens WSG en haar redders weer een financieel gezonde corporatie als verhuurder die kan investeren in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. De gemeenten waar de woningen staan en de huurdersorganisaties moeten het reddinsgvoorstel nog wel goedkeuren. Ook moet er een akkoord komen over de saneringsbijdrage vanuit de sector.

Redding is uniek in sector

Het is volgens de corporaties niet eerder gebeurd dat op deze manier de financiële problemen in de volkshuisvesting worden opgelost. Het saneringsvoorstel is door de negen corporaties besproken met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes.

De redding van Vestia ging gepaard met een miljardenlening het WSW, later moest de sector zo’n 700 miljoen euro bijdragen. De Rotterdamse corporatie behield al haar vastgoed, maar had en heeft nauwelijks geld om te investeren.

Bestuurders en commissarissen van WSG “faalden op soms grove wijze” luidde in 2014 het oordeel van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Er was “geen of weinig blijk van kritische zelfreflectie op hun handelen. Sterker nog, zij lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Van bezinning of spijt lijkt niet of nauwelijks sprake.”

Bestuurder zou toezichthouder hebben misleid

Oud-bestuurder Peter Span werd in 2011 aan de kant gezet. Even daarna vertrokken drie leden van de raad van commissarissen. Op een deel van de door WSG aangekochte gronden zat geen woonbestemming. Ook zou Span het de toenmalige toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting hebben misleid door minder projecten te prognosticeren dan er in werkelijkheid gepland waren.

Dat het toenmalige bestuur wel vaker zijn eigen weg koos was ook te merken aan een lening van 2,9 miljoen euro die bouwconcern Heijmans in 2010 kreeg voor de aankoop van een stuk landbouwgrond. Deze financieringsconstructie is verboden. Volgens Heijmans ging het om een projectfinanciering tegen een marktconforme rente. Zowel het CFV als de accountant zouden toestemming hebben gegeven.

Lopende bouwproblemen werden stilgelegd

Interim-bestuurder Gerard Erents werd eind 2011 als extern toezichthouder aangesteld, een paar maanden voordat hij het omvallende Vestia moest bijstaan. Het nieuwe bestuur van WSG moest wegens groter wordende geldproblemen lopende bouwprojecten stilleggen.

Oud-bestuurder Span werd voor de rechter gesleept, maar in 2013 werd een claim van 9 miljoen euro op hem door de rechter afgewezen. WSG is in hoger beroep gegaan.

De sanering van WSG is voor een deel wel gelukt. Alle nieuwe koopwoningen zijn verkocht. En van de 205 hectare grond was in maart 2017 nog 55 hectare over.

De grondposities zijn hoofdzakelijk verkocht aan ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en particulieren. Collega-corporaties hielpen een handje bij bij “herontwikkelverplichtingen” van bestaande zorgcomplexen.

Reageer op dit artikel