nieuws

Nijhuis wil beste renovatiebouwer zijn, niet de grootste

woningbouw Premium 5798

Nijhuis wil beste renovatiebouwer zijn, niet de grootste

Hele portefeuilles woningen van corporaties doorrekenen en samen met de volkshuisvesters bepalen wat de beste manier van onderhoud, renovatie en assetmanagement is. Het liefst zou Nijhuis Bouw dat bereiken met het renovatieconcept dat ze morgen onthult aan haar medewerkers. “Renoveren is een passie. En wij willen één van de beste zijn”, zegt directeur Rob Nijhuis.

Projectoverstijgend denken in plaats van hollen van project naar project. Constante samenwerking met vaste partners in plaats van werk aannemen en dan de juiste leveranciers en onderaannemers erbij zoeken met alle onzekerheden van dien. Vroegtijdig met corporaties om tafel zitten in plaats van wachten op een opdracht.

Kort gezegd gaat dat schuil achter het renovatieconcept Trento dat morgen door en voor medewerkers wordt gepresenteerd. “De kracht van deze samenwerking is dat alle betrokken partijen vroegtijdig weten waar ze aan toe zijn en gaan denken in productietreinen in plaats van in projecten. Discontinuïteit kost enorm veel geld en  is de dood in de pot voor de bouw.”

Rob Nijhuis

Concept zonder kaders

Dwingend is het concept niet. Juist niet. “Het is uitermate flexibel. Nul op de meter? Dat kan wel maar hoeft niet. Van het gas los? Daar waar de opdrachtgever dat wil. Ons concept komt erop neer dat wij met een groot aantal ingrediënten en doorontwikkelde elementen dat kunnen maken wat het beste bij de opgave van corporaties past. Met de Alliantie doen we dit al jaren. Kosten zakken hierdoor voor de corporatie met twintig procent.”

De grootste renovatiebouwer van het land hoeft de bouwer uit Rijssen niet te zijn. “Wij willen één van de beste zijn. En we speuren naar opdrachtgevers die bij ons passen.”

Speuren? Er is toch werk zat? “Ja, maar onze aanpak vereist veel van opdrachtgevers. Vertrouwen vooral. Met ons moeten ze de hele voorkant van het traject durven doorlopen. Het liefste willen we dat ze hun portefeuillebeleid met ons delen. Wij stellen daar expertise, vaste prijzen, planningen en openheid van zaken tegenover. Wij hoeven niet te vechten om leveranciers en onderaannemers. Dat is bij ons geregeld.”

Gebakken lucht

Ketensamenwerking zouden ze twee jaar geleden zeggen. Comakership heet het vandaag. Nijhuis ziet allerlei vormen van samenwerking in de bouw aan zich voorbijtrekken, maar heeft het vermoeden dat het merendeel daarvan vooral gebakken lucht is.

“Veel partijen, ook opdrachtgevers, wenden zich nu tot intensieve samenwerkingsmodellen, maar willen daar vooral capaciteit mee veilig stellen. Dat is heel wat anders dan wanneer je echt gelooft in samenwerking. Wat dat betreft is de huidige tijd de lakmoesproef voor comakership. Hoe trouw zijn partners in een markt, waarin je je capaciteit op elke hoek van de straat kunt verkopen.”

Nijhuis is zelf niet bang dat zijn comakers en toeleveranciers hem de rug toekeren. “Wij werken al zo lang op deze manier dat ik het volste vertrouwen heb dat ze me niet in de steek laten. Dat is heel wat waard in deze tijd.”

Renoveren is passie

Dat meer en meer bouwers de renovatiemarkt links lijken te laten liggen, verbaast hem niets. “Renoveren is vakmanschap, een specialisme, waar je een passie voor moet hebben. En vertrouwen van opdrachtgevers win je door gewoon te vertellen wat je bezighoudt. Door open te zijn en door afspraken na te komen.”  Nijhuis: ‘De belangrijkste dingen in het leven geef je eerst voordat je ze krijgt. Misschien is dat met vertrouwen ook wel zo…”

Van Trento was er al een nieuwbouwconcept. Nu komt er dus eentje voor de renovatiemarkt bij. Nijhuis ziet dat die markt groeit. “Vijftig procent van onze omzet betreft nieuwbouw (1000 per jaar) en de andere vijftig procent halen we binnen met het renoveren van nu tweeduizend woningen per jaar.”

Reageer op dit artikel