nieuws

Enorme vertraging RijswijkBuiten door metselaarstekort

woningbouw 9252

Enorme vertraging RijswijkBuiten door metselaarstekort
Personeelstekort loopt op naar recordhoogte Foto: Suzanne van de Kerk

Metselwerk dat weken of zelfs maanden blijft liggen. Plannen die omgegooid moeten worden omdat er te weinig metselaars op de bouwplaats verschijnen. Op veel bouwplaatsen is het tegenwoordig dagelijkse praktijk. Zo ook bij RijswijkBuiten, een nieuwbouwwijk die Dura Vermeer aan de zuidelijke kant van Rijswijk aan het bouwen is. Vanwege een groot tekort aan metselaars heeft het project flinke vertraging opgelopen en zijn de kosten de pan uitgerezen.

De hele zomer was er op RijswijkBuiten nauwelijks een metselaar te bekennen. Toekomstige bewoners maakten zich zorgen: zou hun huis wel op tijd af zijn? Er deden zich zelfs geruchten de ronde dat Bulgaren aan de hand van papiertjes die op de bouwplaats rondslingerden, muren in elkaar aan het metselen waren.

Dat laatste is volgens Teun Kats, productie directeur Dura Vermeer Bouw Zuidwest, overdreven. Maar dat er een tijd lang een groot te kort aan metselaars is geweest, geeft hij wel toe. “En niet alleen waren er te weinig metselaars, maar we kampten ook met tekorten aan leveranties. Zo zijn materialen voor dakelementen en kozijnen, nauwelijks te verkrijgen. Je merkt dat de markt behoorlijk overspannen is”, stelt hij.

‘We  hebben daar 25 a 30 metselaars  nodig. Het metselaarsbedrijf waar wij mee samenwerken kan op dit moment maximaal zo’n 15 metselaars leveren.’

Dick Boelen, directeur Vastgoed van Dura Vermeer, beaamt dat. “Voor het project RijswijkBuiten bouwt Dura Vermeer zo’n 200 woningen. We  hebben daar 25 a 30 metselaars voor nodig. Het metselaarsbedrijf waar wij mee samenwerken kan op dit moment maximaal zo’n 15 metselaars leveren. Dat is veel te weinig om het metselwerk op tijd af te krijgen”, legt hij uit. Kats vult aan: “Tijdens de crisis hebben we vijftien metselaars aan het werk gehouden. Daarom hebben we er nu gelukkig nog vijftien. Anders was het aantal nu nog lager geweest.”

Randstad kampt met grote tekorten

Het is een situatie waar Dura Vermeer steeds vaker tegenaan loopt. Vooral in de Randstad is het tekort aan metselaars volgens de twee directeuren groot.

Boelen: “Veel metselaars wonen in het oosten of zuiden van het land. In de crisis hadden deze vakmensen het ervoor over om naar het westen te rijden voor een metselopdracht, nu is er zoveel metselwerk beschikbaar in hun eigen omgeving, dat ze daar blijven. Veel metselaars zijn ZZP’ers, dus kunnen ze zelf die keuze maken. De binnenstad van Amsterdam gaan ze al helemaal niet in, want het is dramatisch om de stad tijdens de spits in te rijden. Dus blijven ze lekker in de buurt van hun eigen huis.”

Volgens Kats komt daar ook nog eens bij dat te weinig leerlingen kiezen voor een metselaarsopleiding. “De exacte cijfers heb ik niet paraat, maar ik weet zeker dat er landelijk minder dan 50 leerlingmetselaars zijn. Terwijl de vraag, nu de crisis voorbij is, steeds groter wordt naar goed opgeleide vakmensen.”

Ondanks de tekorten, heeft Dura Vermeer het metselwerk bij Rijswijkbuiten inmiddels af weten te krijgen. Maar de bouwer heeft daar veel toeren voor moeten uithalen. “In zo’n situatie kunnen we eigenlijk alleen de planningen aanpassen”, legt vastgoeddirecteur Boelen uit.

“We stellen het metselwerk uit, we zorgen dat we dit op een ander moment doen. Toch kan zoiets voor een uitloop van zo’n zes tot acht weten zorgen. In sommige gevallen zelfs twintig weken. Bij RijswijkBuiten heeft dit ook gezorgd voor een flinke vertraging, maar de verwachting is wel dat we de huizen binnen de contractuele bouwtijd gaan opleveren. Echter halen we de prognose, die we eerder aan onze klanten hebben afgegeven, niet. Dat is natuurlijk een tegenvaller voor de klant.”

Kosten zijn flink opgelopen

En niet alleen voor de klant. Ook voor Dura Vermeer is het tekort aan metselaars, een grote tegenvaller. Het kost het bouwbedrijf namelijk veel geld. Hoeveel extra kosten het bedrijf heeft gemaakt in Rijswijkbuiten, dat kunnen de directeuren niet direct zeggen. “Dat zou ik moeten uitrekenen. Maar de kosten zijn zeker flink opgelopen”, zegt Kats. “Ten eerste zijn door de schaarste de tarieven die metselaars rekenen flink gestegen. Daarnaast lopen de bouwtijden uit door het gebrek aan metselaars, terwijl onze uitvoerders daar wel zitten. Die moeten gewoon betaald worden.”

Om bij andere projecten het tekort aan metselaars zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Dura Vermeer een aantal maatregelen getroffen. “Bij nieuwe projecten plaatsen we waar mogelijk spouwbladen met vanuit de fabriek steenstrips op de gevel”, vertelt Kats. “Daarnaast verstrekken we elke maand een planning van onze projecten, niet alleen aan metselbedrijven, maar aan alle opdrachtgevers. We overleggen meer met metselbedrijven over hoeveel metselaars ze voor ons in kunnen zetten. Wij bepalen dan waar ze aan de slag kunnen gaan.”

Maar ook met inzet van leerlingen, probeert Dura Vermeer de tekorten te beperken. “Op verschillende plaatsen in Nederland worden er initiatieven genomen om met gemeenten, corporaties, samenwerkingsverbanden en Bouwend Nederland afspraken te maken over inzet en opleiding van leerlingen. Aan lagere scholen stellen wij tenslotte techniektorens ter beschikking om bij kinderen aandacht voor techniek te creëren.”

Eerder schreef Cobouw ook al over metselaarstekorten.


RijswijkBuiten

Zuidelijk van de gemeente Rijswijk wordt al een aantal jaar aan een compleet nieuwe woonwijk, RijswijkBuiten, gebouwd. In het hele gebied worden 3.500 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in twee deelgebieden Sion en ’t Haantje.
Dura Vermeer speelt naar eigen zeggen een grote rol in de realisatie van RijswijkBuiten. De bouwer werkt in verschillende fases van het project als bouwer of ontwikkelaar samen met allerlei partijen. Met onder meer gemeente Rijswijk en VolkerWessels Vastgoed zijn inmiddels honderden appartementen, eengezinswoningen, stadsvilla’s en verandawoningen in deelplan Sion gerealiseerd en er volgen nog honderden woningen in deelplan ‘t Haantje.

Reageer op dit artikel