nieuws

Corporaties hebben huzarenstukje nodig om label B te halen

woningbouw 3702

Corporaties hebben huzarenstukje nodig om label B te halen
Corporaties hebben huzarenstukje nodig om label B te halen

Als corporaties hun investeringen niet opvoeren, slagen ze er pas in 2030 hun woningbezit gemiddeld op label B te krijgen, blijkt uit onderzoek. “Er is een huzarenstukje nodig om label B te halen in 2021”, zegt Marnix Norder, voorzitter van branchevereniging Aedes.

Uit onderzoek van Finance Ideas in opdracht van corporatiekoepel Aedes blijkt dat eind 2016 slechts 35 procent van de onderzochte corporaties (117 van de 334) afkoerst op de oorspronkelijke doelstelling van gemiddeld label B in 2020, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

De laatste jaren werd steeds duidelijker dat deze doelstelling niet ging lukken. In Cobouw bevestigde Aedes eerder dit jaar dat er een hoger tempo nodig is.

Vooral in stad moet veel verduurzaamd worden

“Met het huidige verduurzamingstempo wordt de doelstelling rond 2030 behaald”, schrijft Finance Ideas. Vooral stedelijke corporaties hebben hun handen vol aan het verbeteren van de energieprestatie van hun huizen.

Om aan de doelstelling te voldoen moeten er 480.000 woningen worden gerenoveerd naar label B of 210.000 woningen naar A++. De kosten voor renoveren naar label B bedragen 5,9 miljard euro voor de hele sector en 8,4 miljard voor renoveren naar A++.

“Er is een huzarenstukje nodig om energielabel B in 2021 te halen”, zegt Marnix Norder, voorzitter van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes.

Marnix Norder, voorzitter Ades: "Dat de bouwmarkt krapper is, helpt natuurlijk niet."

Marnix Norder, voorzitter Ades: “Dat de bouwmarkt krapper is, helpt natuurlijk niet.”

Het onderzoek van Finance Ideas dateert van oktober 2016. Het was aanleiding voor de corporaties om hun plannen begin dit jaar aan te scherpen. In april kondigde Aedes in haar Woonagenda aan dat iedere corporatie in 2018 een plan klaar heeft liggen over hoe ze denkt haar woningen in 2050 energieneutraal te hebben gemaakt. Norder: “Ze zijn er allemaal mee bezig. Het proces loopt. Het bewustzijn gaat heel erg goed.”

De een heeft meer ruimte om te investeren dan de ander

Koplopers zijn volgens hem Wonen Limburg, Woonwaard en OFW, de corporatie uit Flevoland die als eerste woningcorporatie gemiddeld label B haalde. En Eigen Haard is een voorbeeldige grotestadscorporatie. “De koplopers zitten in een aantal grote steden, maar ook in de provincie en soms zijn het ook kleine corporaties. Wel is het zo dat de een meer ruimte heeft om te investeren dan de ander.”

Hoe kan het dat de doelstelling uit het Energieakkoord om label B te halen in 2020 bij lange na niet wordt gehaald? Volgens Norder is het Energieakkoord in een andere tijd afgesproken. “Toen was er nog geen verhuurdersheffing en nog geen woningwet. De financiële ruimte is echt minder geworden.”

Norder wil er op wijzen dat de corporaties het qua verduurzaming veel beter doen dan de kantorenmarkt, de koopsector en de particuliere verhuurders. “Particuliere verhuurders, waar blijven jullie? Wanneer gaat de koopmarkt van start? Geen van die segmenten haalt de doelstelling, terwijl hun doelstellingen lager liggen dan voor corporaties. We lopen als sector voorop, maar we willen niet in ons eentje lopen.”

Geen toestemming bewoners vragen bij verduurzamen

Het zou helpen als corporaties bij renovaties niet toestemming hoeven te hebben van 70 procent van de bewoners, oppert Norder. “Dat vertraagt. Als door een renovatie de energielasten stijgen en de huur wat omhoog gaat, maar de totale woonlasten stijgen niet, en je kunt dat aannemelijk maken, zou je geen toestemming nodig moeten hebben, vinden wij.”

Een tekort aan bouwbedrijven die de corporaties kunnen helpen met verduurzamen, is er volgens hem niet. “Twee jaar geleden stonden aannemers wel met de hoed in de hand op zoek naar werk, dat is tegenwoordig niet meer zo.” De bouwmarkt is iets krapper. “Maar ik zie op dit vlak geen echte vertragingen. Al helpt het natuurlijk niet.”

Hoe gaat de corporatiesector om met de achterblijvers of de dwarsliggers, die minder prioriteit geven aan verduurzaming? Begin mei werd uit een ander onderzoek van Finance Ideas duidelijk dat 8 procent van de corporaties geen ambitie heeft om haar woningbezit te verbeteren naar gemiddeld energielabel B in 2020.

Energieneutraal in 2050 wordt echt heel heel heel heel lastig

“Ik  vind dat je daar anders in mag zitten. Soms ligt het aan de regio waar je prioriteit aan geeft. In regio’s met echt lage inkomens, denk aan de grensregio’s, kiezen corporaties voor huurmatiging. Logisch. Het is kiezen in de driehoek bijbouwen, verduurzamen en renoveren; en huurmatiging. Als je kiest voor het een is er minder investeringsruimte voor het andere. Een corporatie kan haar geld maar één keer uitgeven. Het is dus goed dat er voor de sector een gemiddeld label is afgesproken.”

In 2021 moet de sector energielabel kunnen halen, nu er afgelopen april is afgesproken de investeringen te versnellen, is de overtuiging van Norder. “Label B gaan we op eigen kracht halen. Maar het doel om in 2050 een volledig energieneutraal bezit te hebben, wordt echt heel, heel, heel, heel lastig. Je kunt niet volhouden dat we miljarden moeten investeren, terwijl we ook miljarden moeten afdragen aan het Rijk. Daar moet je realistisch in zijn.”

Reageer op dit artikel