nieuws

Vestia botst met gemeenten over nieuwbouw

woningbouw Premium 1720

Vestia botst met gemeenten over nieuwbouw

Vestia stuit op verzet van gemeenten bij het maken van prestatieafspraken over onder andere nieuwbouw. Zeven gemeenten vinden dat Vestia haar taken als volkshuisvester niet goed vervult.

Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag van Vestia. De gemeenten hebben weliswaar begrip voor benarde financiële positie van de saneringscorporatie, maar vinden de consequenties voor de eigen gemeente te groot.

Geen prestatieafspraken getekend

De gemeente Zoetermeer is een van de gemeenten die zich verzet. De Zuid-Hollandse gemeente vindt dat de sociale voorraad te klein wordt door het beleid van Vestia. Daarom werd een procedure gestart bij de adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. De commissie heeft in een bindend advies de gemeente in het ongelijk gesteld en geoordeeld dat Vestia binnen haar financiële mogelijkheden voldoende doet.

Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp Westland en Zuidplas hebben ook geen prestatieafspraken met Vestia getekend. Behalve afspraken over nieuwbouw gaat het om de hoeveelheid te verkopen corporatiewoningen en het liberalisatiebeleid (woningen die van sociale huur naar vrijsectorhuur verhuizen).

Spanningsveld financiële en volkshuisvestelijke doelen neemt toe

Bestuurders Arjan Schakenbos en Willy de Mooij zien “dat het spanningsveld tussen financiële en volkshuisvestelijke doelen toeneemt” en realiseren zich “dat wij niet aan de volkshuisvestelijke opgaven van alle gemeenten tegemoet kunnen komen”.

Vestia kan zich beperkt inspannen omdat het werkt aan een herstelplan. De Rotterdamse corporatie, die in 2012 aan de rand van de afgrond stond na handel in derivaten, moet eigenlijk in 2021 financieel gezond zijn. Dat gaat niet lukken. Omdat de rente nu zo laag is, loont het niet om op dit moment veel leningen af te lossen. Wel zegt Vestia tot 2050 voldoende kasstromen te kunnen genereren om in 2050 van de bulk met leningen af te zijn.

Meer ruimte om te investeren

Het jaarresultaat over 2016 bedroeg 523 miljoen euro en is voor een belangrijk deel het gevolg van de marktwaardestijging van woningen en ander vastgoed. Vestia loste dit jaar 300 miljoen euro vervroegd af en gaf meer uit aan onderhoud dan begroot. Dit zijn de voornaamste redenen dat het operationele resultaat van 55,9 miljoen achterbleef op de begroting van 65,9 miljoen.

De komende jaren ontstaat er volgens Vestia meer ruimte om te investeren. In 2016 en 2017 wordt er nog 75 miljoen euro uitgegeven. In 2018 worden de investeren opgeschroefd naar 100 miljoen euro en 2019 en verder wordt jaarlijks 150 miljoen euro in vastgoed gestoken.

 

Reageer op dit artikel