nieuws

Massa-sloop Rotterdam-Zuid van start

woningbouw Premium 794

Massa-sloop Rotterdam-Zuid van start

De Rotterdamse vervangingsoperatie van tienduizend woningen is begonnen. De gemeente gaat in de Tarwewijk vier woonblokken opkopen en slopen. Een korting op de verhuurdersheffing maakt de operatie mede mogelijk. 

Eigenaars van 168 woningen in de Mijnkintbuurt kregen dinsdag te horen dat de gemeente hun woning wil kopen en slopen. Als eigenaars niet ingaan op een aankoopvoorstel, start de gemeente een onteigeningsprocedure. De vervangende nieuwbouw – 72 grondgeboden sociale woningen in het hogere segment – moet in 2021 starten. Corporatie Woonstad neemt die voor zijn rekening. 

“Het liefst zouden we alleen vrije sectorwoningen terugbouwen, maar sociale huur in dit segment is een goed begin”, aldus Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid ( NPRZ). “We willen de boel op gang brengen in dit gebied.” Voor eventuele hulp aan bewoners die moeten vertrekken zijn consulenten aangesteld. 

Vier corporaties betalen mee

De omstreden vervanging of samenvoeging van tienduizend woningen gebeurt vooral in achterstandgebied Rotterdam-Zuid. Vier corporaties betalen mee aan de operatie, ook bij vervanging van particuliere woningen. Een vorig jaar gesloten deal met minister Blok over korting op de verhuurdersheffinglevert in Rotterdam-Zuid maximaal 35.000 euro per nieuwbouwwoning op.

Met de 20 miljoen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld plus een toezegging van 30 miljoen, komt het totale investeringsbedrag voor de komende drie jaar daarmee uit op 85 miljoen euro. Aan vervolgprojecten wordt hard gewerkt, evenals aan de financiering van het vervolg na 2019. 

100.000 euro per woning

Gemiddeld verwacht de gemeente 100 duizend euro per woning kwijt te zijn aan uitkopen van eigenaren. “Dat betekent niet dat de tienduizend woningen die we tot 2030 willen aanpakken een miljard kosten”, zegt wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam). “We hopen en verwachten dat de markt dit oppikt.” 

De gemeente heeft bewust gekozen voor een locatie dichtbij Katendrecht. Eerder zijn in de voormalige rosse buurt ook grote aantallen woningen vervangen door nieuwbouw. Dat heeft geleid tot flinke prijsstijgingen op ‘de Kaap’. De gemeente hoopt op een uitstraling richting de wijk die nu wordt aangepakt. 

Dreiging vanuit Provinciale Staten om de Rotterdamse sloopplannen te dwarsbomen noemt Schneider “ontzettend dom”. “Dat zou de hele regionale woningmarkt op slot gooien.”

Reageer op dit artikel