nieuws

Sterkste stijging nieuwbouw in vijf jaar

woningbouw 150

Sterkste stijging nieuwbouw in vijf jaar
Shutterstock

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is afgelopen jaar met 11 procent gestegen tot bijna 54.000. Dat is het hoogste aantal sinds 2012, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks de stevig groei in 2016, lag de nieuwbouw nog wel ver achter bij de periode voor de crisis. Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld ruim 76.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd.

In 2010 zette de daling in. Het dieptepunt lag in 2014, toen slechts 45.000 nieuwbouwwoningen werd toegevoegd aan de voorraad.

In Amsterdam werden afgelopen jaar 5.038 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan bijna 428 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

In Utrecht sterkste groei woningvoorraad

De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw in 2016 bedroeg 0,7 procent. Van de provincies nam in Utrecht de woningvoorraad door nieuwbouw met 1 procent relatief het sterkste toe.

Gelderland, Flevoland, Noord Holland en Overijssel lagen met hun nieuwbouwuitbreiding eveneens hoger dan het landelijk gemiddelde. Voornamelijk in Limburg werden relatief weinig nieuwe woningen bijgebouwd.

In Nederland stonden op 1 januari 2017 bijna 7,7 miljoen woningen. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen, en verandering van gebruiksfunctie als gevolg van bijvoorbeeld transformatie.

 

Reageer op dit artikel