nieuws

Bouw verzet zich tegen lokale regels duurzaam bouwen

woningbouw Premium 15

Het voornemen van het kabinet om gemeenten zelf te laten bepalen hoe duurzaam een bouwwerk moet zijn, valt in slechte aarde bij bouwers, leveranciers en ontwikkelaars.

Brancheorganisaties zoals NEPROM en het NVTB vrezen voor een woud aan verschillende regels voor duurzaamheid en vrezen dat het loslaten van uniforme regels innovatie zal frustreren.

“Er is juist schaalgrootte nodig om innovatie te bereiken en de bouwindustrie te steunen om deze kanteling te maken”, valt in een brief te lezen aan de verschillende ministeries die zich bezighouden met de Omgevingswet. “Dit is terug bij af”, voert het NVTB aan.

Hogere bouwkosten

Ook VNO NCW vindt het onverstandig dat wethouders binnen afzienbare tijd mogen afwijken van landelijke regels voor energiebesparing. Volgens de werkgeversorganisatie kan dit leiden tot hogere bouwkosten en minder eenvoudige kwaliteitsborging. Het kabinet deelt de zorgen niet.

Het is de bedoeling dat het Bouwbesluit als Besluit Bouwwerken Leefomgeving opgaat in de Omgevingswet. Het NVTB dringt aan om de naam niet te wijzigen. Het kabinet wil een aantal gebruikseisen die bij eigenbouw ook al niet meer gelden schrappen.

Reageer op dit artikel