nieuws

Taco van Hoek (EIB): ‘Overheden veroorzaken bewust schaarste op woningmarkt’

woningbouw 301

Taco van Hoek (EIB): ‘Overheden veroorzaken bewust schaarste op woningmarkt’

Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een deel van de woningschaarste. Dat stelt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Volgens hem worden vanwege overheidsbeleid te weinig huizen gebouwd. Elk jaar zijn ruim 75.000 nieuwbouwwoningen nodig. Vorig jaar werden er minder dan 50.000 opgeleverd. Dit jaar wordt 60.000 niet gehaald.

Bewust te weinig bouwplannen

Uit onderzoek van het EIB blijkt dat er in alle provincies te weinig concrete bouwplannen zijn. Het planaanbod wordt soms bewust laag gehouden, beweert Van Hoek.

“Er is zelfs een adviesbureau, Stec Groep, dat op verschillende plekken heeft opgeroepen om met het planaanbod op 80 procent van de vraag te zitten, want dan weet je zeker dat je weinig risico loopt met de Ladder Duurzame Verstedelijking.”

De Ladder is een richtlijn die erop gericht is zo min mogelijk te bouwen in groene gebieden buiten de stad. Willen plannenmakers kans maken, moeten ze voor plannen in die gebieden kunnen verantwoorden dat er genoeg vraag naar woningen is.

‘Schaarste creëren is kwalijk’

“Een schaamteloze aanbeveling”, oordeelt Van Hoek. “In wezen zeg je: ga maar schaarste creëren. Dat vind ik heel kwalijk. Zonder dat je maar enigszins kijkt naar wat de gevolgen zijn voor burgers.” Die gevolgen voor de woonconsument zijn “serieus”, meent Van Hoek.

Door woningschaarste stijgen de prijzen van woningen, is het keuzeaanbod beperkt en worden mensen opgejaagd bij het nemen van grote aankoopbeslissingen.

Teken groene contouren 

De Ladder Duurzame Verstedelijking is nationaal beleid. Van Hoek ziet liever een andere, sterkere rol van de overheid in het ruimtelijk beleid. Hij denkt aan het schrappen van de rode contouren rond de stad en aan het tekenen van groene contouren rond beschermde gebieden. De overheid mag ook stevige eisen stellen aan de kwaliteit van de bebouwing.

De risicomijdende samenleving

De risicomijdende samenleving
“Ruimtelijk beleid moet je niet overlaten aan projectontwikkelaars”, zegt Van Hoek, die niet wars is van het uiten van kritiek. In zijn boek ‘De risicomijdende samenleving’ uit 2014 beschuldigde hij de overheid ervan dat ze de crisis met haar woningmarktbeleid heeft verergerd.

Protectionistische rol gemeente

Volgens hem spelen in sommige gevallen gemeenten en ontwikkelaars een protectionistische rol. Het kan voorkomen dat een gemeente heeft geïnvesteerd in een bepaalde locatie en daarom andere bouwlocaties nog even op slot zet. Een partij die een ontwikkelpositie in bezit heeft, zit ook niet te wachten op concurrentie.

“Locaties die niet erg in de smaak van de consument vallen, kunnen zo toch worden afgezet in de wereld van schaarste.” Van Hoek zou graag zien dat in het belang van de woonconsument concurrentiebeperkingen in de woningbouw worden geschrapt.Op woensdag 9 november verschijnt in het weekblad van Cobouw een groot interview met Taco van Hoek.

Reageer op dit artikel