nieuws

Experiment: Trebbe bouwt woning binnen 20 werkdagen

woningbouw Premium 98

Experiment: Trebbe bouwt woning binnen 20 werkdagen

Trebbe is gestart met het experiment om binnen twintig werkdagen een compleet nieuwe woning te bouwen en op te leveren. Doel: de klantwaarde verhogen en de kostprijs verlagen.

Het experiment wordt uitgevoerd op een seriematig project in Nijmegen, dat bestaat uit in totaal veertig woningen. De bouwer verwacht de doorlooptijd meer dan te kunnen halveren door niet langer ‘horizontaal’  te bouwen, maar juist ‘verticaal’.

Dat betekent dat niet per blok wordt gewerkt, maar per stuk. Per woning wordt de eerste bewerking direct opgevolgd door de tweede. Voorheen bouwde Trebbe met zijn vaste co-makers vooral horizontaal waarbij bijvoorbeeld bij een blok van vijf rijtjeswoningen eerst de begane grondvloeren gelegd werden bij alle vijf de woning voordat de wanden worden geplaatst.

Casco staat in één dag

Bedoeling is dat in de pilot, die maandag van start is gegaan, het casco in slechts één dag staat. Binnen vijf dagen is de woning bovendien wind- en waterdicht. De afbouw en afwerking van de woning nemen maximaal veertien dagen in beslag, zodat de woning binnen twintig werkdagen kan worden opgeleverd.

“Doordat de volgorde van het bouwen wijzigt, vinden er ook veel verschuivingen van de uit te voeren werkzaamheden plaats. Dit vraagt een hele andere wijze van organiseren en plannen”, aldus Trebbe. “Van een leanplanning op veelal dagniveau kennen we nu een leanplanning op een gedetailleerd uurniveau. De planning is gezamenlijk met al onze co-makers opgesteld. Elke co-maker heeft vanuit zijn/haar specialisme aangegeven hoeveel tijd er nodig is voor een bewerking. Hierdoor hebben we een efficiënte en gedragen planning opgesteld.”

Geen tijd voor herstel van fouten

De grootste uitdaging zit hem in de voorbereiding. Die moet tot in de puntjes zijn verzorgd omdat er geen tijd is voor herstel van fouten. Daarvoor was het noodzakelijk om de bouwplaatslogistiek opnieuw onder de loep te nemen.

“Doordat materialen, van verschillende leveranciers en co-makers, nu in kleinere hoeveelheden en op meerdere momenten in het bouwproces benodigd zijn, worden deze door middel van just-in-time leveringen op onze bouwplaats geleverd. Door een slim logistiek plan beperken we het aantal transportbewegingen naar de bouwplaats en daarmee de CO2-uitstoot op ons project en de overlast voor de omgeving.”

Kortere doorlooptijd financieel voordeel klant

Trebbe hoopt de doorlooptijd met 60 á 70 procent in te korten. Daardoor wordt ook de periode waarover bouwrente betaald moet worden door de kopers enorm beperkt. “Voor corporaties geldt dat zij de woningen veel sneller kunnen verhuren. Het inkorten van de bouwtijd levert dus een direct financieel voordeel op voor onze klant.”

Ook voor de bewoonde omgeving is een sterk gerduceerde bouwtijd voordelig: doordat er sneller gebouwd wordt, ondervinden omwonenden een kortere periode overlast. “Uiteindelijk moet de verkorte doorlooptijd ook een kostprijsreductie opleveren doordat de algemene bouwplaatskosten dalen.”

Reageer op dit artikel