nieuws

NVB kraakt Ladder duurzame verstedelijking

woningbouw 22

NVB kraakt Ladder duurzame verstedelijking

Er moet een onderzoek komen naar de zinnigheid van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Dat bepleit de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers NVB in een brief aan minister Schultz.

Volgens de NVB is “het  maar zeer de vraag of de Ladder wel geschikt is voor wat de overheid er mee wil. Hoewel de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt vereenvoudigd voelt het nog steeds als een schilder die verplicht een boormachine meekrijgt om zijn schilderwerk te verbeteren.”
De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument dat een gemeente verplicht de behoefte aan ruimtelijke ontwikkelingen te onderbouwen. Hiermee wil de overheid zorgen voor een betere ruimtelijke ordening.|

Kritiek

Van meet af aan is er veel kritiek geweest op de Ladder voor duurzame verstedelijking. Veel gemeenten voelen zich beperkt in hun woningbouwplannen. Reden voor minister Schultz om de Ladder aan te passen. Onlangs heeft zij de vernieuwde tekst voor consultatie naar de markt gestuurd.
Hoewel NVB het een goede zaak vindt dat gemeenten alleen nog bouwplannen buiten bestaand bebouwd gebied hoeven te motiveren, zet zij nog steeds vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de Ladder voor duurzame verstedelijking. “Het voegt enerzijds weinig tot niets toe aan de ruimtelijke kwaliteit, terwijl het anderzijds bezwaarmakers wel weer een nieuwe stok geeft om mee te slaan. Met als gevolg dat procedures onnodig veel langer duren”, stelt NVB in de brief vast.

Nut

In een toelichting zegt NVB-jurist Coen van Rooyen de Ladder voor duurzame verstedelijking te vergelijken is met een boormachine die een schilder verplicht mee krijgt om zijn schilderwerk te verbeteren. “Vervolgens is hij ontevreden, de boormachine kost hem geld, is onhandig en het gaat ook nog een ten koste van de kwaliteit. In plaats van dat vervolgens het nut van de boormachine wordt bekeken, besluit men de boormachine te vereenvoudigen.”

De vereniging van ontwikkelaars is van mening “dat de Ladder absoluut niet voldoet aan de doelstelling” en vindt dat er een discussie over nut en noodzaak van het instrument moet worden gevoerd. “Aan welke indicatoren meten we af of sprake is van een betere ruimtelijke ordening door het gebruik van de Ladder en wordt aan deze eisen voldaan? Vervolgens heeft het zin om het met elkaar te hebben over de manier waarop het instrument het beste kan worden ingericht. En dan alleen als blijkt dat hieraan behoefte is. Anders kan de Ladder voor duurzame verstedelijking beter worden afgeschaft”, stelt van Rooyen.

Reageer op dit artikel