nieuws

Enschede wil nul in de boeken

woningbouw Premium 32

Enschede wil nul in de boeken
Enschede - Wethouder Jeroen Hatenboer voor de rubriek Mijn geld& ik. Editie: &katern foto Annina Romita AR20160613

Enschede wil af van veel grondposities. Maar dat heeft financiële gevolgen. VVD-wethouder Jeroen Hatenboer: “We bouwen alleen nog waar dat kan.”

Of hij partijgenoot Stef Blok als minister voor Wonen zou willen opvolgen? Jeroen Hatenboer lacht. “Ach, als ze me zouden bellen, weet ik niet of ik ja zal zeggen. Het is wel leuk. Ik weet wel zeker dat ik geen Kamerlid wil worden.”
Uitgesproken is de Enschedese VVD-wethouder voor onder meer Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting in elk geval. Of het nu gaat over de komst van een vluchtelingenopvang of over regionale woningbouwplannen, hij schuwt de confrontatie niet. 

Soms pakt dat vervelend voor hem uit. Bijvoorbeeld toen het over de bouw van een nieuwe moskee ging, begin dit jaar. ‘Gouden tip wordt beloond met aftreden wethouder’ stond ineens op Facebook te lezen. “Ik heb niets te verbergen, word niet betaald door Ankara”, beet hij van zich af via dagblad Tubantia. “Een turbulent jaar? Op zich viel dat wel mee. Veel mensen zijn in deze tijd onzeker. De komst van zo’n moskee wakkert dan bepaalde gevoelens aan.” 
Al duurt het vermoedelijk nog een jaar of drie, het veelbesproken bouwwerk komt er. Het typeert de periode waarin Enschede verkeert, stad van 600.000 inwoners en een “goede universiteit”. “We zitten aardig in de lift. We hebben een moeilijke periode gehad. Nu lukt het ons weer om ook ingewikkelde bouwprojecten op te pakken zoals de ontwikkeling van Kop Boulevard naast het ziekenhuis.” 

Klein wijkje

Stad? Hatenboer kijkt liever naar het grotere plaatje. “Enschede is eigenlijk een klein wijkje in Nederland. En Nederland is eigenlijk een stad.” Hier spreekt de man met een visie. De raspoliticus die met lede ogen signaleert dat Nederland, “ooit een handelsland, aan alle kanten wordt ingehaald.” Hatenboer: “We moeten ons verkopen als land. In plaats daarvan probeert iedereen het middelpunt van de wereld te zijn. Dat is gewoon niet realistisch en leidt tot een slechte ruimtelijke planning. Alles doen we om het westen leefbaar te houden, terwijl we hogesnelheidsverbindingen naar alle hoeken van het land zouden moeten aanleggen. Dat zou pas echt helpen.” 

Opvattingen

“Bouw zo dat een huis tachtig jaar meekan.” “Het energielabel is een gemiste kans. We hadden kunnen weten hoe de gebouwde omgeving er daadwerkelijk voor staat.” Over tal van kwesties heeft hij opvattingen. Vol lof spreekt hij over het nieuwe huurproduct van VolkerWessels. Waar herstructurering volgens hem de grootste opgave is. Woningnood, hij ziet het niet. Daarom stoort hij zich ook zo aan de gemeenten die weer verlekkerd kijken naar hun grondposities. Enschede schreef zelf al 80 miljoen euro af en als het aan Hatenboer ligt wordt dat de komende jaren nog iets meer. Waren andere wethouders maar zo fanatiek. “Met veertien gemeenten hebben we een woonvisie gemaakt. Maar er is te veel grond en er zijn te veel posities. Dat is het meest ingewikkelde. Ook omdat het ontbreekt aan strikte regels. Daardoor blijft er een soort waas overheen hangen. Of iedereen gewoon kan doorbouwen? In feite wel, ja.”

Leegstand

We hebben zo ontzettend gesnoeid in de plannen

De liberaal spreekt over dubbele agenda’s  en vreest dat er in zijn regio binnen afzienbare tijd voor de leegstand wordt gebouwd. “Als we niet oppassen gaat dat gebeuren. Wethouders laten zich niet beteugelen. Je merkt gewoon welke discussies worden gevoerd. Over lijstjes met aantallen en cijfers. Zo van: bij ons gaat dat wel gebeuren. Nou, bij ons niet. We hebben zo ontzettend gesnoeid in de plannen. Wij bouwen alleen nog op plekken waar dat kan. Dat betekent wel dure plannen. Lege plekken in de binnenstad zo goed mogelijk benutten. Prikkeldraadlocaties op oude Vinex-plaatsen hebben we stopgezet.” Zoals gezegd. Hij wil het liefst helemaal af van zijn grondposities. “Nul in de boeken. Dan kun je pas echt weer kwalitatief programmeren. Nu worden veel gemeenten door de boekhouding geregeerd. Daar krijgen ze spijt van.”

Afboeken

Bikkelhard? Dat valt te bezien. Niet voor niets zoekt hij tegen de verkiezingen aan hulp in Den Haag. “Afboeken is niet altijd makkelijk, zeker niet als de winst al is uitgegeven. Daarom moeten we een manier vinden om gemeenten te helpen bij het gefaseerd afboeken van grond. Nu kun je met de provincie regelen dat je binnen tien jaar grond afboekt. Maar voor een gemeente die voor 50 miljoen euro aan grond in de boeken heeft staan, betekent dat 5 miljoen euro per jaar. Dat is veel geld. We werken er hard aan om die termijn van tien jaar te verlengen.”

Vanuit het hart groeien, zo denkt Hatenboer. Echt waar, een liberaal. “Conservatief? Grappig dat je dat zegt. Ik ben verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Dan is het altijd makkelijk om de markt te volgen. Maar ik vind dat je moet besturen vanuit het perspectief van de stad. Dat vind ik een VVD-thema.” Opvolger van Blok? “Hahaha.” 27 inschrijvers

Hoe gunt Enschede? Vooral de opdracht voor het aanleggen van de kades voor de haven vielen in de smaak. Niet minder dan 27 bouwbedrijven schreven in op de opdracht met een waarde van 3,2 miljoen euro. Uiteindelijk is er gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Prijs, plan van aanpak en de beheersing van de risico’s telden even zwaar mee. Beens Groep uit Genemuiden ging er begin dit jaar met de opdracht vandoor. 

Prestatiecontract gemeentelijk vastgoed

Voor het onderhouden van het stadshuis, het gemeentekantoor en andere gemeentelijke kantoren zocht Enschede dit jaar installateurs met een goed verhaal. Ook dit keer was de emvi doorslaggevend. Zes installateurs schreven in. Homij Technische Installatie wist de inschrijving te verzilveren. 

Herinrichting

Vijf bouwbedrijven waren te porren voor de herinrichting van de Hengelosestraat (inclusief het vervangen van het riool) over een lengte van 1200 meter. Ook nu ging de gemeente op zoek naar de economisch meest voordelige inschrijving. Twentse Weg en Waterbouw kreeg de opdracht van ruim 1 miljoen euro gegund.  

Reageer op dit artikel