nieuws

Beleggers stuwen woningbouw Amsterdam

woningbouw Premium 35

Beleggers stuwen woningbouw Amsterdam
AMSTERDAM - In de voormalige Houthavens wordt gebouwd aan diverse projecten. Een ervan is Blok 0. Blok 0 bestaat uit verschillende deelprojecten zoals de Hoofden, het Pakhuis en het Puurblokj. Era contour bouwt aan het Pakhuis (foto) Het basisontwerp van Het Pakhuis is van Heren 5. Het basisontwerp van Het Pakhuis vindt zijn inspiratie in het klassieke pakhuis. Dit is vaak een smal en hoog pand op een diep perceel met een voorgevel die licht hellend naar voren is gebouwd om de goederen te hijsen. Het huis bestaat uit een begane grond, Ôhet onderstukÕ en de verdiepingen, Ôde zoldersÕ. De pakhuizen zijn meestal afgewerkt met een ÔkroonÕ.

De opvallende forse woningbouwproductie in Amsterdam is bijna geheel toe te schrijven aan marktpartijen.

Dat blijkt uit de jaarrapportage van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De beleggers zagen het aantal opgeleverde woningen gestaag stijgen van zo’n 700 in 2011 naar 2500 in 2015.

In totaal werden in Amsterdam vorig jaar bijna 4500 nieuwbouwwoningen opgeleverd, bijna tweeduizend meer dan in 2012.

Corporaties

De woningbouwproductie van de Amsterdamse corporaties is sinds 2009 daarentegen sterk gedaald. In 2011 werden nog 3200 woningen opgeleverd. Vorig jaar was de woningbouwproductie nog maar 1700. Wel is het aantal gebouwde sociale huurwoningen sinds 2012 gestegen.

Alles bij elkaar kromp het bouwaandeel van corporaties fors. In 2015 was 38 procent van de opgeleverde woningen bestemd voor corporaties. Enige jaren geleden was het aandeel van corporaties nog driekwart.

Sociale huur

Deze week kondigde De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van 25 grootstedelijke corporaties met hierin ook Amsterdamse corporaties, aan dat er de komende jaren fors meer wordt geïnvesteerd in sociale huur. Het aandeel sociale huur in de woningbouwproductie loopt op van 70 procent naar 88 procent in 2020.

In Amsterdam zijn op dit moment 8400 woningen in aanbouw.

Reageer op dit artikel