nieuws

Twee derde corporaties bouwt geen middeldure huur

woningbouw 13

Twee derde corporaties bouwt geen middeldure huur

Bijna twee derde van de corporaties gaat geen middeldure huurwoningen meer bouwen.

Dat concluderen adviesorganisaties CorporatieNL en Deloitte naar aanleiding van een enquête onder 166 bestuurders en managers bij corporaties.

De invoering van de nieuwe Woningwet leidt ertoe dat 37 procent van de corporaties bouwprojecten heeft geweigerd. Deze projecten voldoen volgens de corporaties niet aan de nieuwe wettelijke regels. Daarnaast heeft 20 procent van de corporaties sinds de invoering van de wet projecten geweigerd omdat deze niet voldoen aan de financieringsregels.

Woningbehoefte

De groep corporaties die nog wel middeldure huur (maandhuur 710 tot 1000 euro) bouwt, doet dat om te voorzien in de woningbehoefte van middeninkomens (72 procent), differentiatie in woonmilieus (14 procent) en de woningbehoefte van toekomstige doelgroepen zoals senioren (8%).

In de nieuwe Woningwet is bepaald dat corporaties zich primair dienen te richt op de verhuur van sociale huurwoningen en slechts bij uitzondering andere activiteiten mogen ontplooien. Corporaties dienen hun Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB, sociale huurwoningen) te scheiden van hun niet-DAEB activiteiten. Dat kan in de vorm van een administratieve of juridische scheiding.

Verliezen

Corporaties moeten een voorstel voor scheiding van hun activiteiten voor 1 januari 2017 indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties. De scheiding is bedoeld om verliesgevende projectontwikkelingsactiviteiten niet ten koste te laten gaan van sociale woningbouw. In het verleden hebben corporaties veel verliezen geleden op niet-DAEB-projecten.

56 Procent van de geënquêteerden zegt dat ze gekozen hebben voor een administratieve scheiding. De aanpassing van de administratieve organisatie zal veel impact hebben, verwachten ze. De meeste corporaties hebben echter geen idee hoeveel dat gaat kosten. Ruim 35 procent van de corporaties heeft nog geen keuze gemaakt tussen de administratieve en juridische scheiding.

Huurders

Zestig procent van de corporaties zegt dat het beleid van de corporatie door de Woningwet is aangepast. Bij de helft van de volkshuisvesters is de samenwerking met gemeenten en huurders geïntensiveerd.

Het concentreren op slechts een woningmarktgebied vindt de overgrote meerderheid (85 procent) geen probleem. Zorgen voor betaalbare woningen heeft bij de respondenten de allerhoogste prioriteit.

Reageer op dit artikel