nieuws

Onverwacht asbest uit sloopwoning

woningbouw Premium

Onverwacht asbest uit sloopwoning

Aannemer Reko uit Raalte kwam bij een sloopproject in Enschede onverwacht asbest tegen. Ingenieursbureau RW Advies uit Hardenberg stelde er een plan van aanpak voor op.

Reko sloopt in de wijk Oost-Boswinkel in Enschede 329 woningen: 77 laagbouwwoningen en 252 appartementen. De woningen zijn eigendom van De Woonplaats uit Enschede. Zij zijn gebouwd volgens het MUWI-systeem dat rond 1950 voor Rotterdam is ontwikkeld en ook elders in het land in uiteenlopende uitvoeringen is toegepast. Het systeem maakt gebruik van holle betonnen blokken die tot verdiepingshoogte worden gestapeld, zegt Albert Zandbergen van Reko. “Daarna worden ze volgestort met dunne betonmortel.”

Stelplaatjes vergen extra maatregelen

Voor het storten zijn de gestapelde blokken gesteld, omdat ze niet allemaal dezelfde afmetingen hebben. Waar nodig is elke laag op hoogte gebracht met asbest plaatjes. Bij elkaar gaat het om een aanmerkelijke hoeveelheid stelplaatjes, zegt Peter Rooselaar van RW Advies. Want om de 3,5 meter stond er een dragende binnenwand. De gestelde wanden zijn na het volstorten gestuct, waardoor het asbest werd gebonden en geen gevaar meer opleverde.

Dat verandert zodra de woningen worden gesloopt. Tot nog toe is dat volgens Roselaar weinig gebeurd. Ervaring is er dus ook niet mee opgedaan. Zijn oplossing: “Demonteren onder asbestcondities.”

Delen

De woningen worden eerst gestript en op de gebruikelijke manieren ontdaan van asbest. Het casco wordt met een 50-tons kraan en een sorteergrijper in zo groot mogelijke delen uit elkaar gehaald. Een nevelkanon houdt het geraamte nat en voorkomt dat asbestdeeltjes in de lucht komen. De afkomende delen gaan in bigbags en in een container naar een erkende stortplaats.

Handmatig slopen is het enige alternatief

Het plan dat RW Advies opstelde voor Reko is wat Roselaar betreft ook te gebruiken voor de sloop van andere MUWI-woningen. Daarvan staan er”, zegt hij, nog “zeker 10.000” verspreid over het land. Veel andere mogelijkheden om de asbesthoudende constructies zonder gevaar voor de omgeving af te breken, ziet hij niet. “Handmatig slopen is het enige alternatief.”

De woningcorporatie wil voor de woningen die worden gesloopt. ruim 130 grondgebonden en 75 gestapelde woningen terugbouwen; half om half huur en koop. Het werk is gegund aan Koopmans Bouw, Nijhuis Bouw en Van Dijk Bouw en Innovatie , die het in de tweede helft van dit jaar en in het volgende jaar uitvoeren.

Reageer op dit artikel