nieuws

Blok grijpt in bij het conflict over aanpak Rotterdam-Zuid

woningbouw

Blok grijpt in bij het conflict over aanpak Rotterdam-Zuid

Minister Stef Blok (wonen) wil voor 1 april een oplossing hebben voor de vastgelopen aanpak van achterstandswijken in Rotterdam-Zuid. De partijen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid kibbelen al enige tijd over wie er moet betalen voor de renovatie van koophuizen.

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de partijen weer om de tafel wil krijgen om het vastgelopen proces weer vlot te trekken.

Honderdduizend woningen aanpakken

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werd in 2011 afgesproken dat de gemeente Rotterdam samen met Rotterdamse wooncorporaties als Vestia, Woonbron en Woonstad en private ontwikkelaars de wijken aan de zuidkant van de Maas aanpakt. In Rotterdam-Zuid liggen de grootste probleemwijken van de stad. De huizen zijn vaak oud, slecht onderhouden en kampen soms nog met verzakkingen door funderingproblemen.

Het programma is ambitieus: voor 2030 moet een derde van de bestaande woningvoorraad van bijna honderdduizend woningen worden aangepakt. Dat gaat om renovatie en verduurzamen, maar ook om het opplussen van de woningen, zodat er meer middeninkomens in dit deel van de stad gaan wonen. De corporaties hebben voor de taak in de periode 2013 tot 2017 bijna 500 miljoen euro gereserveerd om te investeren in de eigen huurwoningen.

Bijdrage van corporaties

Maar een groot probleem is het matige tot slechte onderhoud van een groot deel van de particuliere woningen in de stad. Zo’n 10.000 woningen moeten worden gerenoveerd of gesloopt. De gemeente heeft daarvoor dit jaar 10 miljoen euro toegezegd, maar dat is maar een deel van de totale benodigde gelden. Er zou in totaal zo’n 50 miljoen nodig zijn. Om dat gat te dichten wordt van de corporaties ook een bijdrage van elk 5 miljoen gevraagd, maar de sociale verhuurders zien het niet zitten om geld van huurders te steken in de eigendommen van nalatige particulieren.

Het verlies hoeven ze niet te dekken met huurverhogingen

Volgens Marco Pastors, oud-wethouder en directeur van het Nationaal Programma is dat ongenuanceerd. Hij betoogde dit weekend in NRC Handelsblad dat de gemeente corporaties om investeringen kan vragen als de markt het laat afweten. “Het verlies hoeven ze niet te dekken met huurverhogingen, maar met de toekomstige waardestijging van hun vastgoed.”

Maar volgens de corporaties varen de gemeente en Pastors een ramkoers. In elk geval is het onderhandelingsproces door het verschil van mening over het investeringstekort flink vastgelopen. De partijen hopen dat Blok niet met lege handen naar het overleg komt.

Reageer op dit artikel