nieuws

Omstreden bouwwet dreigt te stranden

woningbouw

Omstreden bouwwet dreigt te stranden

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw gaat mogelijk helemaal van tafel. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die Cobouw in handen heeft. “Het gaat door, tenzij.”

De ministerraad zou het omstreden wetsvoorstel eigenlijk in oktober behandelen. De opgelopen vertraging was al bekend, maar op basis van een onderzoek van Actal is duidelijker geworden wat precies het probleem is: de veronderstelde toename van de regeldruk is te groot. Misschien wel zo groot, dat dit kabinet zijn vingers daar niet aan wil branden.

Allerminst zeker dat Blok wetsvoorstel nog naar de Kamer stuurt

“Regeldruk is een belangrijke politieke doelstelling van het kabinet en de bijdrage van het wetsvoorstel aan deze doelstelling valt tegen”, staat in een verslag van een vergadering tussen ambtenaren van minister Blok en tal van belangenbehartigers.

Uitspraken

“Het is allerminst zeker dat minister Blok het wetsvoorstel überhaupt nog naar de Tweede Kamer stuurt”, menen sommige insiders. Zij baseren zich op uitspraken die topambtenaar Bert van Delden twee weken geleden zou hebben gedaan toen alle partijen in Den Haag bijeen waren.

“Als de signalen uit de markt negatief zijn, hebben we een ander gesprek”, zou hij geantwoord hebben op de vraag of er nog gevolgen zijn voor de planning. Hij voegde daaraan toe: “Het gaat door, tenzij.”

Ambtenaren spreken van storm in glas water

Ambtenaren en direct betrokkenen spreken van een storm in een glas water. Zij wijzen op tekortkomingen in de definitie die Actal gebruikt voor regeldruk. Zo heeft het adviescollege Toetsing Regeldruk de extra kosten voor  private kwaliteitsborging wel meegenomen in de rekensom, maar legesverlagingen niet.

Positief

Of Blok dat ook zo ziet, is nog even afwachten. Op zijn vroegst in januari neemt de bewindsman een besluit, menen Haagse bronnen. Blok wacht eerst een nieuwe maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) af. Die verschijnt half december. Hoewel de eerste indruk van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) van dat onderzoek op hoofdlijnen positief is, biedt dat geen garantie voor ‘succes’.

De minister wil namelijk niets forceren. Na het verschijnen van de nieuwe mkba gaat hij nog een keer om tafel met  alle betrokken partijen.

Lastiger

Tot op de dag van vandaag is het de bedoeling dat de wet op 1 januari 2017 ingaat. Al jaren wordt er aan gewerkt. Verschillende ministers kwamen niet verder dan de tekentafel. Ook voor Blok wordt het steeds lastiger om de moeilijke klus binnen zijn periode als minister te klaren.  

Of de bouwsector klaar is voor een gedeeltelijk bouw- en woningtoezichtloze praktijk, wagen meerdere partijen te betwijfelen.

Reageer op dit artikel