nieuws

Zelfbouw voor aantrekkelijke stad

woningbouw

Zelfbouw voor aantrekkelijke stad

De gemeente Rotterdam zet vol in op zelfbouw en introduceert daarvoor nieuwe middelen. De Maasstad zet klusscholen op de markt, maar wil met een zelfbouwmakelaar en een zelfbouwacademie ook nieuwbouw in eigen beheer stimuleren.

Het Rotterdamse programma Zelfbouw mikt op tien procent zelfbouw van alle nieuwbouw in 2018. Daarmee voert de gemeente een inhaalslag uit ten opzichte van andere steden. Tegelijkertijd zet de gemeente zelfbouw in bestaand vastgoed door.

Rotterdam was tien jaar geleden ‘bedenker’ van de kluswoning, maar de voorraad daarvan raakt langzaam op. Klusscholen zijn de opvolgers. Op verschillende plaatsen verbouwden particulieren al in eigen beheer afgedankte scholen en ander afgedankt vastgoed tot appartementen.

Riekje uit Charlois, een van de beelden uit de campagne van de stad Rotterdam voor zelfbouw. 

Verschuiving

Volgens wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling) is de focus op zelfbouw geen direct gevolg van het instorten van de bouwproductie in crisistijd. “Mensen vinden het leuk om zelf te bepalen hoe hun huis eruit ziet. Daar spelen wij op in. Maar het heeft ook te maken met de verschuiving van een aanbod- naar een vraagmarkt die we in crisistijd hebben gezien.” De gemeente wil bovendien meer midden- en hogere inkomens naar de stad halen en woningen van betere kwaliteit realiseren.

Vooral vrije plekken in de stad bieden kansen voor ‘opvularchitectuur’

 De stad kondigde recentelijk ook aan het aankopen van stadskavels te vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat vooral vrije plekken in bestaand stedelijk gebied kansen bieden voor ‘opvularchitectuur’. Daarnaast bestaat onder particulieren veel interesse om in groepsverband woningen te bouwen. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is in steden als Amsterdam en Almere goed voor de meeste verkochte lege kavels. De Maasstad wil die markt ook effectiever aanboren.

Zelfbouwmakelaar

Het gemeentebestuur wil dat in 2018 een kleine tweehonderd nieuwbouwwoningen in eigen beheer worden gebouwd. Naast klushuizen mikt het college op jaarlijks 35 vrije kavels, 75 stadskavels en 20 groepskavels.

Voor het zelfbouwprogramma heeft het gemeentebestuur voor de komende vier jaar 2,25 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld is ook bestemd om zelfbouwers de weg te wijzen door middel van een website met het kavelaanbod en zelfbouwtips. De Zelfbouwacademie, die sinds vorig jaar bestaat, verzorgt gratis colleges door professionals en ervaringsdeskundigen. Het vergunningentraject is in Rotterdam sterk ingekort via het traject ‘Architect aan zet’. Hierbij neemt de architect de complete bouwaanvraag voor zijn rekening. Na indiening is de vergunning in één dag binnen.

 De Rotterdamse zelfbouwmakelaar Nanke Hofstra.

De zelfbouwmakelaar moet koudwatervrees wegnemen voor bouwen in eigen beheer door advies op maat en doorverwijzing. “Als je een huis koopt, weet je wat je hebt. Als je een kavel koopt, zit je droomhuis in je hoofd”, zegt zelfbouwmakelaar Nanke Hofstra. “Ik geef advies welke stappen je moet nemen om het te realiseren.”

Reageer op dit artikel