nieuws

Miljoen woningen nodig

woningbouw

Miljoen woningen nodig

Nederland moet tot 2040 een miljoen nieuwe woningen bouwen om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten. Nieuwe bouwlocaties, ook groene, buiten de steden zijn hard nodig.

 

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de omvangrijke studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over de verwachte investeringen tot 2040 in de gebouwde omgeving. Het is voor het eerst dat de bouwinvesteringen voor zo’n lange termijn worden geraamd. Naast de nieuwbouw die toegevoegd wordt aan de woningvoorraad, moeten jaarlijks ruim 20.000 woningen worden vervangen. De noodzaak voor vervangingsnieuwbouw hangt samen met het grote aantal huizen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Deze waren vaak van matige kwaliteit en bereiken het einde van hun levensduur. 

Groen moet wijken

De verwachte nieuwbouw en renovatie voor de woning- en utiliteitsbouw heeft als gunstig neveneffect dat de energievraag van gebouwen in 2040 zal zijn gehalveerd. Door de sterke behoefte aan nieuwbouw moet de zoektocht naar geschikte bouwlocaties worden geïntensiveerd. Vooral in Noord-Holland en Utrecht, waar de woningvoorraad met 20 tot 30 procent moet groeien. Een deel van de woningbouw moet volgens het EIB op nieuwe locaties buiten de steden plaatsvinden. Onvermijdelijk lijkt dat sommige groene gebieden zullen wijken. Binnenstedelijke bouw alleen is volgens het EIB niet voldoende. 

Transformatie van leegstaande panden kan maar heel beperkt de woningvraag invullen, stelt het EIB: 50.000 woningen, dat is 5 procent van wat nodig is.  

De vrees dat de nieuwbouw van vandaag de leegstand wordt van morgen, is volgens het EIB ongegrond. Zij becijferen dat na het overlijden van de babyboomers de woningvraag op niveau zal blijven, omdat de kinderen van de babyboomers in aantallen even groot zijn. 

Kopen, niet huren

Koopwoningen blijven dominant op de woningmarkt, ondanks de stijgende vraag van jongeren en tachtigplussers naar huurwoningen. Vooral de groep 65-plussers met een koopwoning stijgt door. 

De sociale huursector zal naar verwachting niet uitbreiden, en dus een relatief kleiner aandeel van de woningbehoefte innemen. Voor een belangrijk deel komt dat door het stijgende opleidings- en welvaartsniveau van de bevolking. Dat is goed te zien aan de tachtigplussers. Op dit moment is 65% van deze ouderen laagopgeleid; over 25 jaar is dat 25%. 

Wel meer volume, geen extra banen

Waarschijnlijk gaat de bouwproductie weer het niveau van voor de crisis halen, en als het economisch meezit zijn de bouwvolumes over 25 jaar zelfs 50% gestegen ten opzichte van het huidige niveau. De werkgelegenheid neemt na een stevige stijging tot 2020 echter niet meer toe. Een daling van het aantal banen is waarschijnlijk vanwege hogere arbeidsproductiviteit. Verdere flexibilisering doet het aantal vaste banen verder dalen. Vanwege het vergrijzende werknemersbestand blijft behoefte aan veel nieuwe arbeidskrachten. 

Interview Taco van Hoek: ‘Transformatie is geen alternatief voor nieuwbouw’

Reageer op dit artikel