nieuws

‘Huurwoninkje aan grond genageld’

woningbouw

‘Huurwoninkje aan grond genageld’

Minister Blok wil het bouwen van kleine huurwoningen in lege kantoren, winkels en zorginstellingen stimuleren. Begin deze week kondigde hij een aantal maatregelen aan. Frank van Blokland, directeur van de IVBN (Vereniging Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland) juicht ze toe, maar dringt aan op meer vrijheid: “Stimuleer ook de nieuwbouw van kleinere huurwoningen.” Thomas van Belzen

Het kabinet was aanvankelijk zo duidelijk. Zodra corporaties ‘terug in hun hok zijn’, investeren marktpartijen haast als vanzelfsprekend in huurwoningen tussen de 711 en 950 euro. De regering heeft nog een andere boodschap: nieuwbouw is amper nodig, verbouw het leegstaande ‘kapitaal’. 

De praktijk is weerbarstiger dan de theorie. Een groot deel van de lege gebouwen blijft ondanks enkele inspirerende initiatieven leegstaan en met het bouwen van huurwoningen in het middensegment gaat het nauwelijks beter.

Verhuurdersheffing loslaten 

Op aandringen van de VVD en de PvdA lanceerde Blok begin deze week een plan, waarmee hij drie vliegen in één klap denkt te vangen: minder leegstand, meer betaalbare huurwoningen en energiezuinige huizen. 

Hoe? Blok wil het ombouwen van kantoren, winkels en zorginstellingen stimuleren door het woningwaarderingsstelsel en de verhuurderheffing in specifieke gevallen los te laten. De kleinere huurwoning als antwoord op het spookgebouw is kortweg de achterliggende gedachte. Het investeren in ‘ontzettend’ energiezuinige huurwoningen onder de 580 euro wil Blok op eenzelfde wijze belonen.

Enthousiast 

Frank van Blokland is enthousiast over de plannen. Hij denkt dat het effect veel groter zal zijn dan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB, zie Cobouw 6 mei) heeft becijferd. Die verwacht een bescheiden stimulans voor de bouwproductie. 

“Het EIB focust zich te veel op studentenhuisvesting en ziet een groeimarkt over het hoofd”, redeneert Van Blokland: “We weten allemaal dat er een groeiende behoefte is aan luxe, kleine appartementen voor young urban professionals. Ik verwacht dat we die markt met de plannen van Blok ook beter kunnen bedienen.”  

Investeren in kleinere, luxe huurwoningen is voor marktpartijen nu niet aantrekkelijk, legt Van Blokland uit. “Het woningwaarderingstelsel én de verhuurderheffing maken dat in feite onmogelijk. Voor een kleinere woning, al is die nog zo weelderig, mogen we nu maximaal 711 euro huur per maand vragen.”

Principiële stap 

Blok komt corporaties en marktpartijen met zijn plannen tegemoet. Van Blokland spreekt over een mooie, principiële stap, maar hoopt dat de minister verder durft te gaan. “De voorwaarden zouden niet alleen voor transformaties, maar ook voor reguliere nieuwbouw van kleinere appartementen moeten gelden. Dat zou pas echt goed zijn voor de bouwproductie.” 

Of de minister zo ver wil gaan, lijkt onwaarschijnlijk. Het betekent namelijk een radicale wijziging van het huidige beleid. Nieuwbouw stimuleren druist bovendien in tegen de ambitie om lege kantoren anders te vullen.

Maar minister Blok moet zijn voorstel nog uitwerken. Van Blokland benadrukt: er is markt voor kleine, luxe huurappartementen: “Wij zien een duidelijke trend. Jongeren blijven langer alleen en willen zich niet meer binden aan een huis.” Vooral stationslocaties zijn aantrekkelijk, besluit hij: “Nee, dit lost leegstand langs de snelweg niet op. Daar helpt alleen sloop.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels