nieuws

Hofjes niet van verhuurdersheffing uitgezonderd

woningbouw

Hofjes niet van verhuurdersheffing uitgezonderd

Minister Blok (wonen) is niet van zins uitzonderingen te maken op de verhuurderheffing. Dat blijkt opnieuw nu hij ook de verhuurder van hofjeswoningen met sociale doelstelling aan de heffing houdt.

De hofjeswoningen van de Essenhof in Haarlem dienen als vangnet voor mensen die plotseling hun woning uit moeten.  Lovenswaardig, volgens de minister, maar geen reden om een uitzondering te maken. “Het overgrote deel van de verhuurders van gereguleerde woningen zijn corporaties die evenmin winst nastreven.”

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP) wijst in Kamervragen op de verhuurdersheffing voor de hofjeswoningen. Volgens haar voorzien de verhuurders in een maatschappelijke verzorgende taak volgens het principe van de ‘participatie samenleving’ en zouden daarom van de heffing moeten worden uitgezonderd. De Essenhof zou in totaal ruim 11.500 euro moeten betalen, “ruim tweemaal de totale huuropbrengst”. Volgens Blok is dit een gemiddelde van 775 euro per woning per jaar, gemiddeld twee maanden huur. Dat valt binnen de kaders van zijn berekeningen en baart hem geen zorgen. Hij wijst op de mogelijkheden die de verhuurder heeft om huurverhogingen door te voeren en zo de verdiencapaciteit te vergroten. “De verhuurdersheffing is een algemene maatregel die geen onderscheid maakt  naar type verhuurders. Ik zie geen objectieve gronden om binnen de heffing een dergelijk onderscheid te maken.”

Reageer op dit artikel