nieuws

Corporaties moeten budget energie eerder besteden

woningbouw

Corporaties moeten budget energie eerder besteden

Corporaties moeten fors aan de slag om de 400 miljoen euro subsidie voor energiebesparende maatregelen op te krijgen. Inhet huidige tempo blijft het geld op de plank liggen. Dat heeft kenniskoepel Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) becijferd.

Op basis van de woningverbeteringen in de periode 2010-2013 komen corporaties bij slechts 8,4 procent van de werkzaamheden in aanmerking voor de subsidie. Meestal worden woningen met slechts één labelstap verbeterd. Slechts in 12 procent van de gevallen verbeteren corporaties woningen met drie labelstappen of meer. Bovendien bereiken ze vaak niet het B-label; twee derde blijft steken bij label C of lager.

Reageer op dit artikel