nieuws

Nieuw plan rekent af met bouw- en woningtoezichthouder

woningbouw

Nieuw plan rekent af met bouw- en woningtoezichthouder

De overheid moet stoppen met het technisch toetsen van bouwplannen. Dat bepleit een speciale werkgroep van de Actieagenda Bouw.

Alle informatie over bouwwerken moet uiteindelijk worden bewaard in één landelijke database. Minister Blok (wonen) vindt dat aannemers moeten kunnen kiezen voor een private of een publieke bouwplantoetser.

Een werkgroep van toezichthouders, ingenieurs en bouwers verzet zich tegen dat duale stelsel. Ze vrezen oneerlijke concurrentie. Vandaag presenteren zij een alternatief plan. De kern daarvan is dat de technische toets op bouwplannen uitsluitend nog is voorbehouden aan gecertificeerde marktpartijen. Bouwbedrijven kunnen externe bureaus inschakelen, maar ook concepten of personen certificeren. Voor de overheid resteert een veel kleinere rol. Zij moet voor en na het bouwen controleren of de juiste procedures zijn gevolgd. Het bevoegd gezag waarvan de brandweer een onderdeel is, moet als adviseur van bouwplannen worden geraadpleegd.

Reageer op dit artikel