nieuws

Bouwers willen ook stimulans energiezuinige nieuwbouw

woningbouw

Om nieuwbouw te stimuleren moet het kabinet ook maatregelen voor energiezuinige woningbouw in het woonakkoord opnemen. Dat hoeft het kabinet niks extra’s te kosten, schrijven Bouwend Nederland, NVB en Neprom in een brief aan minister Blok (wonen).

De bouwers en ontwikkelaars maken zich zorgen over energiezuinige maatregelen in de nieuwbouw, die de kostprijs te hoog maken ten opzichte van de bestaande woningvoorraad. Ze pleiten dan ook voor het opnemen van een paar extra maatregelen in het woonakkoord om het stimuleren van energiemaatregelen uit te breiden naar nieuwbouwwoningen. Concreet worden vier maatregelen voorgesteld, die vooral bedoeld zijn o m d e financiering van energiezuinige nieuwbouw te stimuleren. Bijvoorbeeld door de toekomstige besparingen in energiekosten te koppelen aan het maximale hypotheekbedrag, zodat voor een zuinigere woning meer geleend kan worden. Dat zou kunnen oplopen tot 30.000 euro extra voor een epc-0-woning. Een ander voorstel is om het energiebesparingsfonds deels aan te wenden als lening voor energiezuinige bouwprojecten.

Het probleem daarbij is dat het succes van die maatregelen ook afhankelijk is van de wil van de banken. “Het is natuurlijk waar dat de hypotheekverstrekking en de terughoudendheid van de banken een groot probleem is in de huidige woningmarkt” legt Neprom-directeur Jan Fokkema uit. “Maar dat betekent niet dat ze niet willen. Als de markt weer wat aantrekt, hebben de banken meer ruimte.” Daarnaast willen de organisaties ook dat het extra budget van 50 miljoen voor startersleningen wordt aangewend voor doorstarters; mensen die van een koopwoning doorverhuizen naar een nieuwbouwwoning. Bovendien zou de nieuwbouw moeten profiteren van het verlaagde btw-tarief zoals dat vanaf 1 maart voor verbouwingen geldt.

Komende weken gaan de bouwers en ontwikkelaars steun zoeken onder politieke partijen. “Ik zie niet hoe je hier tegen kan zijn. De maatregelen kosten het Rijk geen extra geld. Wij juichen de maatregelen in het woonakkoord toe, maar een stimulans van renovatie en energiezuinigheidsmaatregelen heeft vooral effect op de bestaande bouw. Deze aanvullingen zorgen ervoor dat de dynamiek in de woningbouw terug kan komen.”

Reageer op dit artikel