nieuws

Akkoord over waterwingebied

woningbouw

Akkoord over waterwingebied

Ter Steege Vastgoed en de gemeente Hengelo hebben een akkoord bereikt over het voormalige waterwingebied in de Berflo Es.

Hiermee komt een einde aan een jarenlange strijd tussen de lokale overheid en de ontwikkelaar. De gemeente Hengelo, woningstichting Welbions en Ter Steege zijn overeengekomen dat de ontwikkelaar zijn grondposities in het zogenoemde Watertorenpark overdraagt aan de gemeente. De ontwikkelaar gaat bovendien niet in beroep tegen de onteigening van de grond. Over het resterende deel van de grond van Ter Steege hebben de partijen “afspraken gemaakt om tot een soepele overdracht te komen”, staat in een schriftelijke verklaring.

Reageer op dit artikel