nieuws

Corporatie-enquête pas na verkiezingen

woningbouw

Corporatie-enquête pas na verkiezingen

De voorbereiding voor de parlementaire enquête over het functioneren van woningcorporaties wordt over de verkieizingen van 12 september heen getild. Dat heeft de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken besloten.

Na de val van het kabinet beoordeelt de Kamer alle dossiers die voorliggen opnieuw. Na het meireces zullen de Kamercommissies per onderwerp bepalen of besluitvorming door kan gaan of dat het controversieel verklaard wordt en de nieuwe Tweede Kamer zich er dus over moet buigen.

De commissie van Binnenlandse zaken oordeelde nu alvast unaniem dat de enquête in ieder geval door moet gaan. Tegelijkertijd heeft ze wel bepaald dat het aan de nieuwe Kamer is om de voorbereiding voor de enquête te doen.

Dit houdt in dat de onzekerheid in de corporatiesector voorlopig aanhoudt. Het kan immers goed zijn dat de Kamer in een nieuwe samenstelling alsnog besluit dat een onderzoek naar de corporatiesector niet nodig is. Dat lijkt gezien de perikelen rond Vestia overigens onwaarschijnlijk.

Reageer op dit artikel