nieuws

NMa onderzoekt erfpacht Amsterdam

woningbouw Premium

NMa onderzoekt erfpacht Amsterdam

De Amsterdamse CDA-fractie heeft de NMa gevraagd onderzoek te doen naar het gemeentelijke erfpachtstelsel. De gemeente bezit naar schatting 85 procent van alle bebouwde grond. Volgens het CDA maakt Amsterdam misbruik van haar dominante marktpositie.

Burgers hebben geen alternatief. De gemeente wijzigt tijdens de looptijd van het contract eenzijdig de voorwaarden. Ook is er onvoldoende duidelijkheid over toekomstige canonverhogingen. De mededingingsautoriteit oordeelde in het verleden dat erfpacht onderdeel is van de gemeentelijke publieke taak. De nieuwe klacht volgt op een aankondiging van wethouder Van Poelgeest van Grondzaken ook in de toekomst principieel vast te houden aan erfpacht. Wel wordt de mogelijke afschaffing van langjarige afkoop onderzocht.

Reageer op dit artikel