nieuws

Transformatie Sloterdijk fors bijgesteld

woningbouw

Transformatie Sloterdijk fors bijgesteld

Het project om het gebied rond station Sloterdijk te transformeren gaat weliswaar door, maar in zwaar aangepaste vorm. Een second opinion die de betrokken partijen deze zomer hebben aangevraagd over het project vormt de basis voor dit besluit.

Ruim twee maanden geleden kondigden wethouder Freek Ossel (Wonen en Wijken) en ondernemersverenigingen OV Westpoort en ORAM tijdens een feestelijke bijeenkomst nog enthousiast hun plannen aan. Het gebied rondom station Sloterdijk zou ingrijpend veranderen. Nu, met een second opinion op zak, aangevraagd door de grootste partijen in het project, de NS, de gemeente Amsterdam en ProRail, worden de plannen drastisch bijgesteld. De risico’s zijn onaanvaardbaar groot. Woordvoerder van de gemeente Steven Schotte: “Er moet een nieuw plan komen dat goed past in de huidige ontwikkeling van het gebied.”

Het oorspronkelijke plan, dat uit 2005 dateert, voorzag onder meer in drie nieuwe hotels, tussen de zeshonderd en negenhonderd studenten- en starterswoningen, een vernieuwd station Sloterdijk en meerdere nieuwe winkels en horecagelegenheden. Een van de sleutelwoorden was ‘leefbaarheid’. Niet alleen zou dat nieuwe bewoners aantrekken, maar ook nieuwe kantoren.

Vraagtekens

Het instorten van de kantorenmarkt is echter niet iets van de laatste maanden. De feestelijke informatiebijeenkomst over het project roept daarom vraagtekens op. Waarom zo recent pas een second opinion en waarom die feestelijke bijeenkomst als dan al bekend is dat het project kantje boord wordt? Woordvoerder van de wethouder, Steven Schotte: “Er zijn van de zomer wel al gesprekken gevoerd om te zien of en hoe het project vlot getrokken kon worden.” Hij wil niet spreken van een pijnlijke ontwikkeling, maar noemt het wel “erg teleurstellend” dat er een streep door het oorspronkelijke project is gezet.

Volgens Schotte is de gemeente nog steeds bereid om te investeren in het gebied. “Dat zouden dus heel goed gebouwen kunnen zijn met een publieke functie.” De twee geplande hotels, een Holiday Inn Express en een congreshotel, worden in ieder geval opgeleverd. Eerstgenoemde al in december, aldus de woordvoerder.

De Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM is ook belanghebbende en betrokken bij het project. Haar directeur, Jack Steijn, laat weten het ook “heel vervelend” te vinden dat de plannen ingrijpend gewijzigd worden. “Het betrof een sleutelproject voor dit gebied. Wij willen nog steeds ons steentje bijdragen en het is nu zaak om een plan B op te zetten en uit te voeren.”

ProRail heeft in de samenwerkingsovereenkomst tussen de NS, de gemeente Amsterdam en haarzelf destijds de minste financiële steun toegezegd, maar had volgens de gemeente wel de verantwoording voor de uitvoering en eventuele stijgende kosten op zich genomen. Woordvoerder van de spoorwegbeheerder Elles in ’t Hout nuanceert: “Sowieso hebben de drie partijen gezamenlijk voor de second opinion gekozen. Die is de afgelopen maanden, in de aanbestedingsfase, uitgevoerd. Daarnaast heeft ProRail alleen de verantwoordelijkheid voor de onderdelen zoals vastgelegd in de overeenkomst, namelijk de nieuwe fietsenstalling, de verbouwing van het voorplein bij het station en het transferium. Elk van ons heeft altijd de verantwoordelijkheid voor zijn eigen financiële toezegging gehad.”

Obstakel

Dat de instortende kantorenmarkt echter niet iets van de laatste maanden is, geeft ze toe. Die ontwikkeling werd pas echt een onoverkomelijk obstakel omdat dit “samenviel met de oplopende kosten doordat er vastgehouden werd aan het oorspronkelijke ontwerp van de transformatie.”

De gemeente heeft dinsdag een nieuw actieprogramma, ‘Westpoort op de kaart’ gepresenteerd en spreekt daarin de ambitie uit dat in 2013 Westpoort alsnog tot debeste tien bedrijfsterreinen van Nederland hoort.

Reageer op dit artikel