nieuws

Corporatie test energieneutrale won ingen

woningbouw

Corporatie Lefier heeft in Emmen twaalf energieneutrale huurwoningen laten bouwen. Het is volgens de corporatie voor het eerst dat huurwoningen op deze schaal met een epc van 0 zijn uitgevoerd.

Corporatie Lefier, die met het project Ecocredo meedingt naar de Nationale Dubo Award, noemt de woningen aan de Kranssteen ‘epc-0-woningen’. Projectleider Douwe Bakker van de corporatie heeft het liever over ‘woningen met een negatieve epc’. “Er ligt een elektriciteitsnet, maar dat is eigenlijk alleen bedoeld voor noodgevallen”, vertelt Bakker. De woningen genereren zelf hun energie met zonnepanelen, zonnecollectoren en een warmtepomp.

Koopwoningen worden al langer ‘energieneutraal’ uitgevoerd, zegt Bakker. “Voor huurwoningen is het nog niet eerder op deze schaal gedaan.” De corporatie wil op die manier de woonlasten beperken voor de bewoners. De techniek die in Ecocredo is gebruikt rendeert in Bakkers uitleg alleen voor nieuwbouwwoningen. “Voor de renovatie vallen de kosten te hoog uit.”

De woningen hebben op de begane grond vloerlussen die warmte en in voorkomende gevallen ook koeling leveren. In de renovatie zou de bestaande vloer moeten worden verwijderd en een nieuwe met vloerlussen moeten worden gelegd. “Dat is te begrotelijk”, zegt Bakker. Warmte en in beperkte mate ook koelte leveren op de begane grond en op de verdieping de convectoren die Jaga onder de noemer Low H2O op de markt brengt.

Metingen

Het jaarlijkse energieverbruik is berekend op 3000 kilowattuur. Alles wat de bewoners meer verbruiken komt uit het net. In de komende vijf jaar houdt Lefier onder meer het daadwerkelijke verbruik van de woningen bij. “Uit de metingen moet onder meer de waarde blijken van de verschillende koppelingen tussen onder meer de convectoren en de warmtepomp”, vertelt Anne Ravenhorst van HR Aktief. Als in een ruimte het raam openstaat dan wordt daar niet geventileerd of verwarmd zolang het raam openstaat.

De besturingstechniek is samengesteld uit standaard handelsproducten. “De samenbouw en de protocollen waarmee de onderdelen met elkaar ‘praten’ maken deze installatie uniek”, vindt Ravenhorst. HR-actiefhuis. Lefier noemt Ecocredo een proefproject om ervaring op te doen met deze specifieke manier van bouwen. “Over het geheel genomen is die niet anders of moeilijker dan conventionele bouw”, vindt Bakker. “Bijzondere aandacht vergen wel eventuele luchtlekken in de gevel. Daarvan hebben we er een paar van geconstateerd maar die zijn allemaal hersteld.”

Subsidie

In elk geval op korte termijn verwacht Lefier geen vervolgproject te beginnen. Niet in de laatste plaats vanwege de investering. De corporatie heeft die volgens Bakker zelf gefinancierd. “Er was geen subsidie van de overheid.” Exclusief BTW beliep de aanneemsom 1,9 miljoen euro. De energietechnische maatregelen hebben per woning ruim 30.000 euro gekost.

Op de locatie is in beginsel nog plaats voor twaalf andere energieneutrale woningen. Het plan voorzag aanvankelijk in twaalf huur- en twaalf starterskoopwoningen. De laatste gingen vanwege wat Bakker ‘de marktomstandigheden’ noemt niet door. Lefier gaat volgens de projectleider na of de plek alsnog kan worden gevuld met al dan niet energieneutrale huurwoningen.

De woningen in Borger-Odoorn zijn ontwikkeld door HR-actiefhuis, een onderdeel van Ballast Nedam Bouw. Aannemer Zomers uit Klijndijk, ook een onderdeel van Ballast-Nedam Bouw, levert dezer dagen de laatste woningen op. Ze zijn gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau KR8 uit Borger.

Reageer op dit artikel