nieuws

Markt bepaalt prijs van meer huurhuizen

woningbouw

Meer woningen kunnen na 1 juli tegen een vrije marktprijs worden verhuurd. Daardoor komen waarschijnlijk kleinere huurwoningen op de markt in gebieden met schaarste, zoals Amsterdam. Jan Fokkema, directeur van de Neprom, branchevereniging van projectontwikkelaars, spreekt deze verwachting uit naar aanleiding van het voorstel van minister Donner (Binnenlandse Zaken) voor aanpassing van het huurstelsel. Donner […]

Meer woningen kunnen na 1 juli tegen een vrije marktprijs worden verhuurd. Daardoor komen waarschijnlijk kleinere huurwoningen op de markt in gebieden met schaarste, zoals Amsterdam.

Jan Fokkema, directeur van de Neprom, branchevereniging van projectontwikkelaars, spreekt deze verwachting uit naar aanleiding van het voorstel van minister Donner (Binnenlandse Zaken) voor aanpassing van het huurstelsel. Donner stuurde dat vrijdag naar de Tweede Kamer. In zijn voorstel krijgen per 1 juli 2011 alle huurwoningen 25 punten extra in het woningwaarderingsstelsel. De liberalisatiegrens wordt echter niet aangepast.

“Dat betekent dat relatief kleine huurwoningen eerder tegen vrije marktprijzen verhuurd kunnen worden. In schaarstegebieden zoals Amsterdam zullen commerciële verhuurders die ruimte zeker nemen.” Volgens Fokkema is dat een positieve ontwikkeling. “Juist het middensegment, tussen de grote dure en de heel kleine woningen, wordt nu niet goed bediend in de gebieden met schaarste. Daar is straks meer ruimte voor.” Volgens Fokkema is het goed mogelijk dat hierdoor in stedelijke gebieden kleinere nieuwbouwwoningen voor verhuur worden gebouwd. “Ik verwacht niet dat dit op korte termijn op grote schaal effecten zal hebben, maar op de langere termijn is dat zeker mogelijk.”

Grens

Volgens de minister zit 45 procent van alle huurwoningen boven de liberalisatiegrens, voor nieuwbouwwoningen is dit 60 procent. Toch verwacht hij niet dat hierdoor de huren massaal gaan stijgen.

“Het nieuwe regime is alleen van toepassing op nieuwe huurcontracten. Bovendien zul je het effect alleen merken bij woningen die nu ook al tegen de maximale huurprijs worden verhuurd. Dat zijn zo’n 150.000 woningen”, lichtte hij onlangs in de Tweede Kamer toe. “En woningcorporaties verhuren de woningen voor gemiddeld zo’n 70 procent van de maximale huurprijs.”

Ook Aedes is blij met de verruiming. “Hierdoor krijgen we meer ruimte om te investeren, het stimuleert doorstroming en vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd”, vat de woordvoerder samen. Hoeveel extra investeringsruimte de corporaties krijgen, kan hij echter niet zeggen. “Dat is per corporatie en per gemeente afhankelijk van het verhuurbeleid.”

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het wijzigingsvoorstel.

Reageer op dit artikel