nieuws

Historisch dieptepunt komt pas volgend jaar

woningbouw

Het lage aantal van 56.000 opgeleverde woningen in 2010, zoals het CBS maandag bekendmaakte, is geen verrassing. Stadsregio’s hadden vorig jaar te veel woningen gereed gemeld, om nog subsidie van het Rijk te kunnen ontvangen.

Een historisch dieptepunt werd het genoemd: het lage aantal opgeleverde nieuwe woningen in 2010: 56.000. Sinds 1952 zijn er niet meer zo weinig huizen gebouwd, aldus het CBS. In dat jaar werden 52.000 woningen opgeleverd. Begin dit jaar wist het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) al dat in 2010 56.000 woningen gereed gemeld zouden worden. Maar in werkelijkheid ligt het aantal 6.000 hoger, schatten de bouweconomen. Andere kenners houden het op 10.000.

De CBS-cijfers stroken niet met de werkelijkheid. Hoe kan dat? De oorzaak ligt in het verrassend hoge aantal opgeleverde woningen in 2009. In dat jaar werden bijna 83.000 woningen gereed gemeld, vierduizend meer dan het jaar ervoor. Begin 2010 werd het bekend. Hoezo crisis, reageerden sceptici. De bouw groeit toch?

Maar iedereen kon op zijn klompen aanvoelen dat hier een administratieve truc was toegepast. Stedelijke regio’s hebben eind 2009 duizenden soms nog niet helemaal afgebouwde woningen versneld als opgeleverd gemeld, om te kunnen voldoen aan de (gesubsidieerde) woningbouwafspraken met het Rijk. Die afspraken liepen eind 2009 af.

De voortijdige gereedmeldingen hebben tot gevolg dat de cijfers in 2010 lager uitvallen. In werkelijkheid zijn er, uitgaande van de voorzichtige schatting, 62.000 woningen gebouwd. Dat aantal ligt net boven het vorige dieptepunt voor de bouw, in 2003. In dat jaar werden net iets minder dan 60.000 woningen opgeleverd. Van een historisch dieptepunt is dus in werkelijkheid geen sprake.

Indicator

De opmerkingen van Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman dat het “beeld nog zwarter is dan het negatieve beeld dat we al hadden over 2010” moet vooral gezien worden als reactie op het dalende aantal verleende bouwvergunningen. Want, in tegenstelling tot 2003, toen het aantal bouwvergunningen al een paar jaar in de lift zat, neemt het aantal verleende bouwvergunningen nu sterk af. In 2010 zijn voor ruim 61.000 woningen bouwvergunningen verleend, bijna 16 procent minder dan een jaar eerder. Bouwvergunningen zijn een indicator voor het aantal opgeleverde woningen een paar jaar later. In de vorige bouwcrisis (rond 2003) bereikte het aantal bouwvergunningen in 2001 een dieptepunt met 62.000 vergunningen. Daarna werd in 2006 gepiekt met 96.000 vergunningen. Na 2006 zakte het in. Een knik omhoog is nog niet in zicht. Zoals het er nu naar uitziet, zal volgend jaar echt een historisch dieptepunt in aantal opgeleverde woningen bereikt worden.

Reageer op dit artikel