nieuws

Achterhoek boekt verlies af op grond

woningbouw

Zeven Achterhoekse gemeenten boeken een verlies van circa 100 miljoen af op de grondexploitatie van toekomstige woningbouwprojecten. Via een intergemeentelijk ‘krimpfonds’ willen de gemeenten het tekort gaan opvangen. De provincie Gelderland is van plan ook aan dat fonds bij te dragen. Na de zomer worden knopen doorgehakt.

De gemeenten zijn er uit, alleen de provincie moet nog haar goedkeuring verlenen aan zo’n fonds. De nieuwe Provinciale Staten van Gelderland zullen pas na de zomer het hoofd erover kunnen buigen. Beide overheden zijn nu bezig de kosten te inventariseren.

Tot 2020 worden ongeveer 8000 woningen minder gebouwd dan was voorzien vanwege de bevolkingskrimp. Het is nog onduidelijk hoeveel de gemeenten en de provincie moeten bijdragen aan het krimpfonds en hoe het geld wordt ingezet om het miljoenenverlies af te dekken.

Volgens wethouder Drenth van Doetinchem betreft het niet alleen de afwaardering van grondexploitaties. “De kosten behelzen bijvoorbeeld ook de vervanging van energieslurpende woningen uit de jaren zeventig door energiezuinige woningen of de aanleg van een stadspark waar anders woningen gebouwd zouden worden. Zo’n park levert geen cent op, maar kost geld . We moeten met z’n allen nog vaststellen hoe we het fonds gaan financieren. Er zijn namelijk verschillen per gemeente. In de ene gemeente is de grond veel duurder of heeft te maken met meer herstructureringen dan de andere gemeente. Dat moet nog worden geïnventariseerd.”

Spannend

Volgens Drenth loopt de regio Achterhoek in Nederland voorop met het instellen van zo’n ‘krimpfonds’ als gevolg van de bevolkingskrimp. “Dat maakt het wel spannend, want er zijn veel onzekerheden. Hoeveel het Rijk precies op het gemeentefonds gaat bezuinigen, is ons nog niet duidelijk. Niemand weet precies tegen welke kosten je in de toekomst gaat aanlopen. Wat bijvoorbeeld als een fabriek uit de stad vertrekt, dan kun je dat niet herbestemmen als woningbouwlocatie, omdat er geen behoefte is. Alle gemeenten en de provincie moeten dus goed de vinger aan de pols houden bij het gebruik van het fonds.”

Er is in de Achterhoek geen sprake van paniek, aldus wethouder Drenth. “Het gaat om grote bedragen, maar we hoeven het niet volgend jaar al op te hoesten. Het is vooral een kwestie van goed en vooruitziend begroten.”

Reageer op dit artikel